Tegning af biodiversitetsområde ved Rævebakkeskolen

Publiceret 12.02 2021

Rævebakkeskolen i Nyborg får støtte til øget biodiversitet

Projektet har fået støtte af Hedeselskabets medlemspulje. Her kan medlemmer af Hedeselskabet – og det kan alle blive – søge 25.000 kroner til et projekt, som enten gavner naturen, adgangen til naturen eller forståelse og interesse for naturen. 

Formålet med projektet er at skabe et engområde, hvor bierne kan boltre sig, og hvor skolens elever samtidig kan bruge alle sanser og blive nysgerrige på den danske natur. Et væsentligt element er etablering af et ”mudderkøkken”, som vil kunne styrke elevernes kreativitet, fantasi og frie leg.

Læs mere om projektet her.