Tegning af biodiversitetsområde ved Rævebakkeskolen

Mere mudder og biodiversitet på skoleskemaet

Rævebakkeskolen i Nyborg har gang i et nyt projekt, som både skal hjælpe de trængte bier og give mulighed for, at eleverne får jord under neglene i et nyt mudderkøkken. Projektet er støttet af Hedeselskabets medlemspulje.

Rævebakkeskolen i Nyborg huser i alt 120 børn, som på hver deres måde har lidt ekstra udfordringer i hverdagens indlæringer. Derfor tilbyder skolen forskellige former for specialundervisning, og derudover har de stor fokus på udeliv og bevægelse. 
”Vi går rigtig meget op i vores udefaciliteter og det frirum, som udelivet giver til at lære nyt. Vi har i forvejen nogle gode udeområder, men vi har også et areal, som ligger uudnyttet hen. Vi vil gerne trække dyrelivet ind på området, så vi ikke altid skal gå i skoven for at opleve dyr og insekter, og derudover har vi fokus på sanseoplevelser, som er så utrolig vigtigt for vores børn,” fortæller skoleleder Maj-Britt Toft Jørgensen. 

En del af det nye areal er en gammel motocrossbane, som har et naturligt kuperet terræn, og her har Kommunens Vej og Park-afdeling hjulpet med analyser af jordbunden og i det hele taget været med til at sikre, at de rigtige planter og frø kommer i jorden. Det har vist sig, at det egner sig godt til vilde beplantninger og dermed muligheder for at tiltrække bier og andre insekter. Og så er elever og lærere ellers gået i gang ved tegnebrættet.
”Det er virkelig blevet et fællesprojekt for hele skolen, hvor alle byder ind med hver deres, og det var lige præcis det, vi ønskede. Elevrådet tegner området, de store elever hjælper med at bygge og alle er i fuld sving,” fortæller Maj-Britt Toft Jørgensen. 

Ekstra dimensioner
Men der bliver ikke kun bygget insektboer – de store elever er i gang med paller, som skal blive til mudderkøkkener fortæller hun grinende: 

Eleverne bliver simpelthen for lidt beskidte på legepladser med stødunderlag, så vi har afsat et stort område til mudder, for det er også en del af sanseoplevelsen – at man får fingrene i det. Jeg forestiller mig også, at det bliver et frirum for især de små, for der sker altså noget magisk, når man bliver beskidt. Forældrene kommer til at vaske masser af tøj.

Her og nu handler projektet selvfølgelig om at give ekstra dimensioner til både læring og leg, men Maj-Britt Toft Jørgensen håber også, at det sætter nogle spor i børnene. 

”Vi håber, at fordi de kan se tilbage på en skolegang med en masse natur- og sanseoplevelser, så holder de fast i en tæt relation til og en forståelse om den verden, vi er omgivet af. Vi kommer helt sikkert også til at opleve børn, der skriger, fordi de er bange for bierne, men det er også en del af det – at vænne dem til, at vi er en del af naturen, og vi kan alle være her sammen. Og vi kan også mærke det blandt os medarbejdere. Der er gang i en bølge, hvor vi både har fokus på naturen, på klimaet, på affaldssortering – i det hele oplever jeg, at vi sætter gode bevægelser i gang,” siger Maj-Britt Toft Jørgensen.

RÆVEBAKKESKOLEN

Rævebakkeskolen er en kommunal specialskole, der underviser elever med generelle eller vidtgående indlæringsvanskeligheder samt elever med multiple funktionsnedsættelser.

Skolen ligger i Nyborg kommune tæt ved skov og strand. Det er en helhedskole, det betyder bl.a. at pasningsdelen er integreret i skoletiden.

Det nye udeområde forventes klar til april 2021.

Læs mere om skolen her.

Insekthotel opbygget af paller og sten