Mette Bramsløw

Portræt af legatmodtager Mette Bramsløw

Mette Bramsløw er bachelorstuderende i bioteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Hun har i 2018 modtaget Hedeselskabets jubilæumslegat på 20.000 kr. til et udlandsophold på Ivy-League universitet Dartmouth College, Hannover, New Hampshire, USA.

Hvad vil du særligt fremhæve ved din uddannelse?
Det, der er helt særligt ved at studere bioteknologi, er hvordan teknisk udvikling kan påvirke det felt man arbejder i. Ny viden skubber hele tiden grænser indenfor mit felt. Bioteknologiuddannelsen, en kombination af biologi, kemi og teknisk viden fra ingeniørfaget, gør mig i stand til at anvende og ”dreje” på komplekse biologiske systemer, sådan at man eks. kan nedbryde plast via bakterier. Bioteknologi er derfor en meget alsidig disciplin, og der er mulighed for at arbejde indenfor mange forskellige ting, eksempelvis grønnere løsninger. Jeg mener at plastforurening, både mikro- og makroplast, er en af de største udfordringer vi står overfor i dag.

Hvordan er din interesse for miljøteknologi - og særligt vandmiljøer og nedbrydning af plast opstået?
Siden jeg var helt lille har jeg set dokumentarer som ”Den Blå Planet” eller ”Planet Earth”, hvilket inspirerede mig til oprindeligt at ville være marinebiolog. Som jeg blev ældre, blev jeg mere opmærksom på hvor mange udfordringer og problemer der er i marine miljøer, såsom plastikforurening, og de verdensomspændende problemer forurening skaber for alle dyr og planter. Jeg mener det er vores alles ansvar at løse plastikproblemet, og derfor vil jeg være med til at arbejde på, hvordan vi alle kan skabe en bæredygtig fremtid. Da jeg skulle til at vælge uddannelse var det svært, for mit hjerte lå hos biologien, men samtidig brændte jeg for at være med til at skabe en bæredygtig fremtid, så jeg var lige ved at vælge miljøteknologistudiet i stedet. I sidste ende har jeg valgt bioteknologi med et miljøteknologisk tvist. Bioteknologi og miljøteknologi er efter min mening en vital del af at skabe en bæredygtig fremtid med teknologiske løsninger.

Hvorfor har du valgt Dartmouth College i New Hampshire, USA?
Det, der oprindelig tiltalte mig ved skolen var det faglige. Som en Ivy-League skole er Dartmouth College omgivet af en vis prestige, hvilket jeg også var smittet af, men især er det fantastiske ved skolen at mange at professorerne har skrevet de bøger der undervises i verden over. For eksempel er en af mine professorer en anerkendt forsker indenfor økonomi og økologi, hvor han bl.a. forsker i de økonomiske konsekvenser af den grønne omstilling, og hvorfor det er vitalt at vi gør det alligevel. Vi har talt om cases fra skovbrug, floder og Arktis, og hvordan man anser bæredygtighed forskelligt alt efter hvor man kommer fra. Dartmouth er en forholdsvis lille skole med 4000 bachelorstuderende, som ligger i Hanover, en lille by i New Hampshire. At skolen ligger lidt isoleret gør, at der er et tæt fællesskab med både sine klassekammerater og professorer. Der er desuden rig mulighed for at tage ud og vandre, være med i udendørsaktiviteter og på alle måder være en del af naturen her. Da Dartmouth College er en gammel skole fra 1769, er der mange unikke traditioner her, som jeg glæder mig over at være en del af.

Hvad håber du at opnå med studieopholdet?
Først og fremmest er det en kæmpe mulighed for mig at være her på Dartmouth College, hvor jeg er i tæt kontakt med professorer såvel som studerende. Jeg håber at lære mere om marine økosystemer samt at tage erfaringer med fra forskere og ph.d-studerende her. Jeg tager et kandidatfag herovre, hvor vi diskuterer den nyeste bioteknologiske forskning fra videnskabelige artikler og hvordan den kan anvendes i virkeligheden, men også de begrænsninger og muligheder der opstår når man vælger forskellige fremgangsmåder fra eller til. På den måde lærer jeg meget nyttigt i forbindelse med mit bachelorprojekt, og hvordan jeg kan planlægge individuelle eksperimenter på bedst mulig måde. Jeg håber desuden at jeg udover det faglige holder kontakten med de venner og forbindelser, jeg har fået her.

Hvad er dine ambitioner på sigt?
Efter mit ophold skal jeg hjem og skrive min bacheloropgave. Efterfølgende skal jeg vælge en kandidat. Jeg vil som sagt gerne være med til at løse problemet med plastforurening. Men også indenfor landbrug, industri, skovbrug og energisektoren er der udfordringer hvis vi skal gå en bæredygtig fremtid i møde. Derfor er der behov for innovation på mange områder. På langt sigt vil jeg gerne arbejde med bioteknologiske løsninger anvendt i vedvarende energi, eventuelt kombineret med forskning i mikroplast. Fremfor alt har jeg et ønske om at lave noget, der fremmer naturbevaring og bæredygtige løsninger.