Hedeselskabet_wsp og Orbicon

Publiceret 03.09 2019

Orbicon bliver en del af WSP

Hedeselskabet har underskrevet en aftale om at sælge datterselskabet Orbicon til canadiske WSP, der er en af verdens førende rådgivende ingeniørvirksomheder. Det nye, internationale ejerskab sikrer Orbicon den nødvendige volumen, der skal til for at kunne være konkurrencedygtig i en branche, som bliver mere og mere multidisciplinær og global.

Orbicon har gennem mange år været en væsentlig del af Hedeselskabet og er i dag vokset til en nordeuropæisk rådgiver, der arbejder med globale løsninger på lokale udfordringer. Orbicon er anerkendt for sin ekspertise inden for blandt andet vurdering af miljøpåvirkninger, vand, naturgenopretning, klimatilpasning og byggeri.

Nu skal Orbicon udvikle forretningen og samarbejdet med kunderne under et nyt ejerskab. Den nye ejer, WSP, er én af verdens største rådgivervirksomheder med ekspertise inden for transport og infrastruktur, miljø og energi, byggeri og strategisk rådgivning.

For Orbicon betyder det blandt andet, at selskabet nu får styrket mulighederne for at investere, vokse og udvikle nye produkter og digitale services til gavn for både eksisterende og kommende kunder samt medarbejdere.

”At blive en del af WSP er en rigtig god nyhed for Orbicon og vores medarbejdere,” siger Per Christensen, adm. direktør for Orbicon. ”Med det nye ejerskab hos WSP styrker vi vores konkurrencesituation i hele den nordiske region betydeligt samtidig med, at vi får adgang til et globalt netværk af stærke kompetencer i en af de førende virksomheder i vores sektor. Ydermere bliver vi tilknyttet et team med en forretningsmodel og kultur i tråd med vores egen, hvilket vil styrke mulighederne for både kunder og medarbejdere.”

“Denne handel giver os mulighed for at opfylde vores strategiske ambition om at fremme vores aktiviteter i den nordiske region – og samtidig styrke vores ekspertise inden for miljøsektoren,” siger Magnus Meyer, direktør for WSP i Norden. ”Kombinationen af kompetencer og kompatible kulturer giver os et solidt fundament, hvorfra de to organisationer kan arbejde effektivt på projekter – og derved udvikle attraktive og værdifremmende løsninger til vores kunder.”

Salget af Orbicon bliver også positivt for kunderne i Hedeselskabets øvrige forretninger. Her vil man nemlig benytte en del af den frigjorte likviditet til at skabe grøn innovation og til at investere i udvikling af nye produkter, services og ydelser, der kan bidrage til at løse kundernes udfordringer inden for klimatilpasning, naturpleje og miljøforbedringer.

”Vi arbejder kontinuerligt med at styrke og optimere vores forretningsportefølje med de rette ejerandele. Vi har i den løbende evaluering af Orbicon vurderet, at tidspunktet er inde for Hedeselskabet at sælge Orbicon. I et konkurrencepræget marked med små marginaler er der behov for stor volumen og globalt virke både med hensyn til kunder og medarbejdere, og derfor var Orbicon strategisk set ikke længere et naturligt forretningsben for Hedeselskabet. Omvendt er jeg sikker på, at WSP er et rigtigt godt match for virksomheden fremadrettet, og det vil ligeledes skabe stor motivation for medarbejderne at være en del af en stor international virksomhed, siger Jørgen Skeel, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

Selvom den rådgivende ingeniørforretning i Orbicon nu er solgt, er det dog ikke slut med rådgivning for Hedeselskabet. Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark rådgiver hver dag kunder om blandt andet skovdrift og pleje af grønne områder, samt ikke mindst genanvendelse af restprodukter, hvor der er store udviklingsmuligheder, der vil kunne bidrage til optimering af Hedeselskabets arbejde med cirkulær økonomi. Et fokus der i høj grad matcher FN’s Verdensmål.