Holmehave2000

Publiceret 06.10 2020

Ny skov giver grøn håndsrækning til grundvand og klima ved Assens

Et nyt skov- og naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup og Verninge skal beskytte fynboernes grundvand mod pesticider og Odense Fjord mod kvælstof. Det sker blandt andet ved at plante ny skov uden brug af pesticider.

Der er godt nyt for fynboernes grundvand. Med en ny aftale mellem Hedeselskabet og VandcenterSyd er målet nemlig, at op mod 300 hektar ved Holmehave Kildeplads skal dækkes af ny skov.

Ved at rejse skov på kildepladsen uden brug af pesticider er grundvandet sikret mange generationer frem mod nedsivning af gødning og sprøjtemidler.

Aftalen om skovrejsning er en del af et større skov- og naturprojekt i området, hvor Assens Kommune ønsker at etablere et nyt vådområde. De tre parter er gået sammen om at søge penge til naturområdet og sikre en koordineret dialog med områdets lodsejere.

Godt for klimaet
Det nye naturområde kommer til at gavne både klimaet, drikkevand og vandmiljøet i Odense Fjord, og det vækker glæde hos de tre samarbejdspartnere:

”Vi er i Hedeselskabet altid glade for at være med til at rejse ny skov. Denne skov er speciel, fordi den ikke bare beskytter grundvandet og gavner klimaet, men også bliver rejst med vådområde og andre lysåbne områder, som sikrer en mere mangfoldig natur,” siger skovrider Allan Bechsgaard, der er Hedeselskabets projektleder på samarbejdet.

Udsigten til de positive klima- og miljøeffekter har stor betydning for Assens Kommune, der er én af landets førende klimakommuner:

Vi har et stærkt ønske om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling. En del af vores overordnede klimastrategi har desuden skovrejsning som væsentligt element. Derfor er vi meget begejstrede for det klima- og miljøpotentiale, der er i et naturområde, som kombinerer både ny skov og nyt vådområde, 

siger Dan Gørtz, formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget.

Vandskov nr. 2
Det er ikke første gang, at parterne samarbejder om skovrejsning. I 2017 indviede parterne, sammen med Odense Kommune, således Brylle Vandskov. Den var den første af sin slags i Danmark – hvor et vandselskab og en privat virksomhed – i dette tilfælde Hedeselskabet – gik sammen om et større skovrejsningsprojekt.

Lige som Brylle Vandskov bliver også den nye skov etableret og drevet uden brug af pesticider og gødning. Det er netop grunden til, at VandCenter Syd deltager, da det underliggende grundvand på den måde bliver beskyttet af den nye skov:

”Projektet vil tage os videre i det lange seje træk med at beskytte vigtige kildepladser. Det er en ressourcekrævende opgave, og derfor er det vigtigt, at vi kan løfte opgaven i fællesskab med Hedeselskabet og Assens Kommune. Vi har tidligere haft et godt samarbejde, og også her er det lykkes at skitsere et projekt, hvor arealet skaber værdi og har flere funktioner på én gang,” siger Troels Kjærgaard Bjerre, der er projektchef i VandCenter Syd.

Lodsejerne har netop modtaget besked om projektet i deres E-boks og håbet er, at de første træer kan plantes i 2022.

Læs mere om projektet på Assens Kommunes hjemmeside 

Holmehave800