Skov mod himlen

Publiceret 03.01 2019

Ny hjemmeside med skovbrugslitteratur

Til glæde for alle med interesse for dansk skovbrug er hjemmesiden www.skovbrugsviden.dk nu i luften med tidsskrifter og bøger inden for skovbruget.

Til glæde for alle med interesse for dansk skovbrug er hjemmesiden www.skovbrugsviden.dk nu i luften med tidsskrifter og bøger inden for skovbruget.

"Hvis det ikke findes digitalt, så findes det ikke". Det er et udsagn, man ofte møder, når talen falder på faglitteratur. Især de yngre generationer er vant til at finde information på nettet, og papirbaseret litteratur anvendes i stadigt mindre omfang.

Derfor besluttede Dansk Skovforening i 2016 at etablere hjemmesiden www.skovbrugsviden.dk, som netop er gået luften. Siden, der er gratis og offentlig tilgængelig, rummer tidsskrifter, lærebøger og håndbøger inden for dansk skovbrug. Målgruppen er praktikere inden for skovbruget, studerende, forskere og generelt alle med interesse for dansk skovbrug.

I 2017 arbejdede Dansk Skovforening på at konkretisere projektet og finde midler til at gennemføre projektet. I løbet af 2018 blev materialet til hjemmesiden scannet ind, så hjemmesiden kunne åbne med udgangen af 2018.

Hedeselskabets Tidsskrift Vækst
Hjemmesiden rummer lige nu 350 hæfter af Skoven, Det forstlige Forsøgsvæsen og Skovdyrkeren, som alle kan hentes som pdf-filer.

Siden er stadig under opbygning og vil løbende blive udbygget med mange tusinde hæfter af de førnævnte tidsskrifter samt Dansk Skovbrugs Tidsskrift og Hedeselskabets tidsskrift Vækst.

I første omgang er det Hedeselskabets tidsskrift fra 1935 og frem, der bliver tilgængelig på hjemmesiden. De seneste fem årgange af Vækst vil dog ikke blive gratis og offentlig tilgængelig, så det er stadig eksklusiv læsning for Hedeselskabets medlemmer.

Hedeselskabet har støttet projektet og udviklingen af hjemmesiden sammen med en række fonde:
Carlsen-Langes Legatstiftelse
Dansk Skovbrugs Tidsskrift
Det Classenske Fideicommis
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Fynske Skoves Fordelingsforening
Løvenholm Fonden
Skovdyrkerne
Vallø Stift
Vemmetofte Kloster