Neonectria

Publiceret 23.05 2018

Neonectria og ædelgranbarkbillen efter sæson 2017

Det store problem ved svampen Neonectria er ikke, at dens navn gør, at man slår knuder på tungen. Det største problem er, at den lille svamp kan være en trussel mod den store danske eksport af juletræer og pyntegrønt. Neonectria er således en svamp, der kan forvolde så store skader på ædelgran, at træerne i værste fald dør.

Neonectria er en svamp, der kan forvolde så store skader på ædelgran, at træerne i værste fald dør. Alene i 2013 blev det anslået, at svampen gjorde skader for 50 mio. kroner. Hedeselskabet støtter derfor et projekt, der forsøger at tilvejebringe viden om svampen og bekæmpelsesmuligheder af den.

Første del af projektet handlede alene om svampen neonectria. Der opstod imidlertid bekymring om, hvorvidt ædelgranbarkbillen (Cryphalus piceae) kan have betydning for, om træer bliver angrebet af neonectria. Derfor beskæftiger anden del sig med ædelgranbarkbillen og om der er eventuelle sammenhænge mellem billen og neonectria. Ædelgranbarkbillen holder mest af at opholde sig mod syd, men er altså også kommet til Danmark. Mod syd har ædelgranbarkbillen to-tre generationer om året. I løbet af 2017 har eksperter blandt andet undersøgt, om det også er tilfældet her lidt længere mod nord. Dette kan nemlig have stor betydning for ædelgranbarkbillens fremtidige skadelighed. De foreløbige undersøgelser peger på, at ædelgranbarkbillen på vores breddegrader kun har én generation om året.

Flere undersøgelser
Ekspertgruppen har desuden undersøgt effekten af sanering altså fjernelse af angrebne træer. Det viser sig, at ædelgranbarkbillen holder sig under barken på de angrebne træer i juli måned. Derfor bliver det anbefalet at sanere i slutningen af juni måned eller i begyndelsen af juli. I teorien vil det betyde, at man kan fjerne størstedelen af billerne, hvilket burde betyde færre biller i plantagen de følgende år. Det har imidlertid vist sig, at selvom der er blevet udført sanering, så er der masser af biller at finde sommeren efter. Saneringen har altså ikke haft den ønskede effekt. Hvorfor dette ikke er tilfældet, er noget af det, projektet skal forsøge at opklare i løbet af 2018.

Læs mere om Hedeselskabets uddeling til projektet her.

Nåledrys 103 Forår 2018 indeholder en uddybende Status for undersøgelserne af Neonectria og ædelgranbarkbillen efter sæson 2017 (Der kræves login for at kunne læse artiklen).