Midler fra medlemspuljen gik bl.a. til forbedring af Tim Mose

Publiceret 28.02 2017

Lokale Tim-borgere sikrer den nære natur

Den selvejende institution Tim Mose arbejder for at forbedre adgang til og oplevelser i den lokale natur.

Den selvejende institution Tim Mose arbejder for at forbedre adgang til og oplevelser i den lokale natur, og til det arbejde har de modtaget 20.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, midler som skal gå til renoveringen af en sø.

Hedeselskabet har gennem en årrække uddelt midler via medlemspuljen – til projekter anbefalet af medlemmerne. En af uddelingerne er gået til den selvejende institution Tim Mose, som ønsker at bidrage til forbedrede muligheder for adgang til og oplevelser i naturen i lokalområdet.

”Hedeselskabets medlemmer er engagerede i og har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt om i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at Hedeselskabet investerer sine midler i de bedst tænkelige projekter, som bidrager til at udvikle natur, miljø, energi og levevilkår i Danmark. I Tim har en gruppe frivillige sat sig for at udvikle den lokale natur, og det engagement vil vi gerne støtte,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

Tim Mose ligger bynært lige nord for Tim Skole og den tilhørende ”Skoleskov”, som er anlagt med et større stisystem, der hænger sammen helt fra Tim Hovedgade og ned til området Tim Mose. Et stort antal frivillige har i en periode arbejdet med et større projekt om at genoprette naturværdier og de rekreative værdier omkring Tim Mose, og fra Hedeselskabet har de modtaget støtte til at renovere søen.  Søen, som gennem årene var begyndt at gro til, vil blive delvist udgravet og brinkerne vil blive rettet op.

"Der er anlagt en sti rundt om engen, hvor søen er etableret. Flere steder på stien vil der i løbet af foråret blive stillet nye bænke op, så området i øvrigt er meget brugervenligt. Men i øjeblikket er søen i dens tilstand ikke interessant for hverken publikum eller for områdets fugle og dyreliv. Det ser vi frem til at ændre på," siger Arne Jørgensen, bestyrelsesmedlem i den selvejende institution Tim Mose.

Han er en del af den borgergruppe, der gør en stor indsats for at udvikle lokalområdet på naturfronten. Institutionen Tim Mose arbejder sammen med borgerforeningen og seniorgruppen i Tim om redskaber og vedligehold, ligesom de afholder fælles arrangementer i området. Der er altså en stor fælles interesse for at området skal fremstå meget brugervenligt og attraktivt for den brede brugergruppe og alle andre i byen og oplandet.

”Vores mål er at øge mulighederne for fællesskab, motion og friluftsliv og udvide mulighederne for at få oplevelser i og viden om naturen ved at skabe nye eller forbedrede bynære oplevelsesområder med skov, vand og anden natur. Ved at udvikle området, så vil det for eksempel også større omfang kunne anvendes til undervisningsformål for skolen,” siger Arne Jørgensen.