Bovlund plov

Publiceret 03.03 2017

Historisk plov til Hedeselskabet

I anledning af Hedeselskabets 150 års jubilæum har HedeDanmark foræret en hedeplov.

I anledning af Hedeselskabets 150 års jubilæum har HedeDanmark foræret en hedeplov, som har kørt for Hedeselskabet i Ulfborg Plantage. Den kan opleves på Det Grønne Museum ved Gammel Estrup.

Fødselsdage byder ofte på gaver, og Hedeselskabet er blevet begavet med en stor, bugseret hedeplov, som har stået i Ulfborg Aktieplantage. Den 26’’ dybdeplov af mærket Bovlund er anvendt helt op i 00’erne, men nu i anledning af Hedeselskabets 150 års jubilæum, synes HedeDanmark, at det var tid til at overdrage den.

Indtil videre er den udlånt til Det Grønne Museum ved Gammel Estrup, hvor den kan opleves som en del af udstillingen Rethink Landbrugshistorien, som åbner den 3. marts. Udstillingen genfortæller 250 års dansk landbrugshistorie og er en del af programmet for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Bovlunds dybdeplove er ideelle plove til forberedelse af jorden i mose og hede før plantning af læhegn eller skov. De største hedeplove er på mellem 24 og 32 tommer i størrelse – den største svarer til ploven, som er udstillet på Kongenshus ved Mindeparken.

Da man begyndte at opdyrke heden, var der grænser for, hvor dybt man kunne nå ned i jorden og få brudt det hårde lag af al. Som trækkraft havde man forsøgt med stude og heste indtil 2. verdenskrig, men i 1949 skete der store fremskridt, idet Hedeselskabet købte to IH larvefodstraktorer på hver 85 HK i Amerika og lod samtidig kæmpeploven bygge hos Bovlund Plovfabrik i Sønderjylland.

Ploven var i stand til at pløje 80-90 cm dybt og furens bredde målte 100-120 cm. Der var brug for begge traktorer for at kunne trække kæmpeploven. Senere byggede man andre store plove til specielle formål, men kæmpeploven ved Mindeparken er dog stadig Danmarks største plov.