Thyge Grønland 2000

Publiceret 08.10 2020

Hedeselskabets jubilæumslegat 2020 er uddelt

For femte år sender Hedeselskabet håbefulde og engagerede studerende ud i verden for at hente inspiration og viden inden for netop deres felt.

Selvom verden er vendt på hovedet, så er der stadig heldigvis masser af studerende, som har mod på og mulighed for at rejse ud. I 2020 har vi uddelt 18.000 kroner til 12 studerende inden for forskellige fagligheder og fra et bredt udsnit af danske, videregående uddannelser. 

Anne-Katrine Duholm
Kandidatstuderende på biologi med tilvalg af tysk, Aarhus Universitet
Gennemførelse af et semester ved Hamborg Universitet, Tyskland, med det formål at forbedre tyskkundskaber samt at erhverve udenlandske kompetencer indenfor det naturvidenskabelige felt. 

Alma Kamper
Diplomingeniørstuderende i bioteknologi på tredje år, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Praktikophold ved P
lymouth Marine Laboratory i Plymouth, UK, med tilknytning til et projekt med at optimere produktionen af diverse komplekse reombinante proteiner ved brug af algearten Phaeodactylum Tricornutum. Bl.a. til det formål, at kunne benytte denne CO2-optagende organisme til at producere monoklonale antistoffer til f.eks. vacciner.

Nicoline Veggerby
Naturressourcer på andet år med specialisering i naturforvaltning, Københavns Universitet, det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Semester ved University of Washington i Seattle, USA (eller Italien) med indblik i landbrug, klima- og miljøtilpasning, herunder intelligent brug af skov og landbrugsjord.

Jacob Irgens-Møller Nielsen
Kandidatstuderende i biologi, Syddansk Universitet i Odense
Virksomhedsprojektet hos en canadisk miljøkonsulentvirksomhed, Fiera Biological Consulting, som til dagligt varetager projekter med forskellige offentlige og private instanser, men arbejder samtidig også på udvikling af metoder til brugen af droner i miljøsektoren.

Matilda Elkjær Mattsson
Kandidatstuderende på første år i humanistisk samfundsvidenskabelig-idrætsvidenskab, Københavns Universitet
Semester ved
University of South-Eastern Norway, Norge, med det formål at kunne undervise i friluftsliv, få indsigt i naturpleje samt normer og love forbundet med det at færdes i naturen.

Anne Sørensen Haupt
Vand, bioressourcer og miljømanagement på tredje år, DTU
Semester ved University of Victoria (Uvic), Canada. Uvic er førende inden for miljø og havforskning. Målet er at arbejde med klimaforandringer, havstigning og kystsikring især i forbindelse med naturen i kystmiljøet.

Julie Elise Knakkergaard Monby
Stud.polyt. Design & Innovation på andet år, DTU
Et semester ved University of Queensland, Australien (alternativ Delft University, Holland). Målet er en specialisering på kandidaten indenfor ”sustainable design”, mhp. at skabe produkter, der har minimalt CO2-udslip.

Mille Bramsen
Diplomingeniør i bioteknologi på tredje år, Aarhus Universitet, ingeniørhøjskolen
Praktikophold ved forskergruppen Plymouth Marine Laboratorie, UK, som arbejder med et algeprojekt, hvor de opformerer genmodificerede enzymer i alger. 

Bruno Mikkelsen
Skov- og landskabsingeniør på andet år, KU, Skovskolen i Nødebo
Praktikophold i Nationalpark Gesäuse, Østrig. Formålet med opholdet er at tilegne sig viden om naturlige dynamikker i skov og landskab. Parken er Natura 2000-område, og derfor vil naturbeskyttelse indgå i arbejdet.

Marie Bredkjær Thomsen
Kandidatstuderende på første år LUMES - Environmental Studies and Sustainability Science, Lund Universitet, Sverige 
Kandidatstudie ved Lund Universitet, Sverige, for at blive endnu skarpere på at forstå de klimaforandringer, der truer vores klima- og naturressourcer, så der kan stilles skarpt på det væld af udfordringer, der knytter sig hertil.

Kristian Holst Kristiansen
Kandidatstuderende på andet år Techno-Antropology, Aalborg Universitet

Et semester inden for ”Philosophy of Science, Technology and Society” ved Universiteit Twente, Holland. Målet er specialisering inden for et filosofisk perspektiv på hvordan bæredygtig ingeniørvidenskab og design kan forstås som et fænomen der er situeret i særlige institutionelle og politiske strukturer og normer, samt etisk teknologivurdering og refleksion.

Philip Dias Santilhano
International Business bachelorstuderende på andet år, Copenhagen Business School
Et semester ved The Chinese University, Hong Kong, som en del af et GLOBE-program. Opholdet har fokus på studie i forståelse af globale virksomheders strategier vedrørende miljøforbedringer og bæredygtige løsninger. 

 

FAKTA

Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.

I 2021 uddeler vi 18 legater á 12.000 kroner. Ansøgningsfristen var 1. juli 2021. 

Du kan læse mere om legatet her

Line Kloster legatmodtager 2019