Blandet skov fotograferet med drone

Publiceret 28.02 2022

Hedeselskabets første klimaregnskab

I foråret 2022 afleverer Hedeselskabet sit første klimaregnskab. Det er ikke fordi, at Hedeselskabet først nu får øjnene op for klimaet, det er bare først nu, at der sættes reelle tal på klimaaftrykket – både det positive og det negative.

Enhver handling har en effekt på klimaet. Enten positiv eller negativ – og nogle gange begge dele. Siden 1866 har Hedeselskabet sat sit præg på klimaet, men det er første gang, at der bliver sat to streger under, hvad Hedeselskabets tilstedeværelse rent faktisk betyder. Det sker efter den internationalt anerkendte standard Green House Gas Protokol – GHG-protokollen.

I Danmark er der i dag ikke ret mange virksomheder, som endnu udarbejder så komplekse og omfangsrige klimaregnskaber, som den version Hedeselskabet har valgt. Men hvorfor gør Hedeselskabet så det?

Vi forventer, at der i stigende grad vil blive stillet krav til, at man kan redegøre for sin forsyningskæde, men mest af alt gør vi det, fordi vi gerne vil gå foran. Hedeselskabet ønsker at tage aktiv del i samfundets aktuelle dagsordener, og det er denne i høj grad. Derudover anvender vi det til at kigge indad og se på vores andel i klimaindsatsen.

Administrerende direktør Torben Friis Lange

Torben Friis Lange
adm. direktør i Hedeselskabet

REGNSKABET ER NEGATIVT – OG DET ER POSITIVT
Hedeselskabets første klimaregnskab afdækker klimapåvirkningen for 2020, som vil være baseline for kommende klimaregnskaber. Det står klart, at klimaregnskabet viser røde tal, ikke mindre end 879.333 tons CO2. Heldigvis er det et regnskab, hvor det er positivt at være negativ. For det betyder, at Hedeselskabet i 2020 rent faktisk opsamlede 879.333 tons CO2 mere, end aktiviteterne udledte.

Den store lagring af CO2 skyldes primært Hedeselskabets skovdrift og skovejerskab, hvor træerne opsamler og lagrer CO2. Omvendt er det også her Hedeselskabets største CO2-udledning skal findes. Ved afbrænding af træ udledes der CO2, der svarer til den mængde CO2, træet har optaget. Så selvom flis er i det samlede regnskab er en god ting, vil Hedeselskabet i fremtiden forsøge at højne værdiskabelsen ved blandt andet at afsætte mere træ til eksempelvis konstruktionstræ og bygge- komponenter, til flydende brændsel eller til helt nye, endnu ukendte produkter, frem for at afbrænde træ til energi.

Artikel i Vækst 1 2022

Hedeselskabets første klimaregnskab

I årets første udgave af tidskriftet Vækst bringer vi en længere artikel om udarbejdelse af og indholdet i Hedeselskabets første klimaregnskab.