FaunaPhotonics insekttæller - Hedeselskabets biodiversitetspark

Publiceret 07.09 2022

Hedeselskabet vil måle insektlivet med hjælp fra teknologien

En infrarød fotosensor skal registrere insekter i Hedeselskabets biodiversitetspark i Viborg og skabe viden om dyrelivet på stedet. 

Besøgende i Hedeselskabets biodiversitetspark i Viborg vil de kommende måneder kunne støde på et teknologisk aggregat, der ikke tager sig så naturligt ud som resten af parken, der er anlagt for at fremme dyre- og planteliv. Men meningen med udstyret er dog i naturens tjeneste.

Der er nemlig tale om en insektmonitor fra virksomheden FaunaPhotonics, som skal måle insektlivet i biodiversitetsparken, der blev anlagt sidste år. Og nu skal den digitale løsning være med til at give Hedeselskabet et indblik i, hvordan det går med dyrelivet i parken.

I løbet af sommeren 2021 omlagde vi et knap to hektar stort areal fra tætklippet græsplæne til en biodiversitetspark, hvor tiltrækning og understøttelse af dyreliv har været hovedtemaet. Vi kan allerede nu se, at der er mange flere arter, end da det blot var en græsplæne – men med den infrarøde monitor fra FaunaPhotonics kan vi få et bedre indblik i mængde og typerne af insekter, parken har tiltrukket. 

Mads Flinterup klima og biodiversitetschef

Mads Flinterup, klima- og biodiversitetschef i Hedeselskabet.

DOKUMENTATION ER VIGTIG
Selve måleenheden består af et lille rør med infrarøde fotosensorer. Sensorene opfanger forbiflyvende insekters kropsstørrelse, vingestørrelse og vingeslagsfrekvens. Når de tre faktorer derefter sammenregnes, kan de fortælle, hvilken familie insektet tilhører.

FaunaPhotonics’ sensor kan endnu ikke gå helt ned på specifik artsniveau for alle insekter, men der arbejdes på at udvikle teknologien, så den kan genkende flere typer insekter. Faktisk kan systemet allerede artsbestemme syv forskellige insekter, og det bliver hele tiden bedre.

Sensoren er tilkoblet en computerenhed, et batteri og en solcelle, som forlænger batteriets levetid.

For Hedeselskabet giver dataene et værdifuldt indsigt i insekternes færden i biodiversitetsparken.

- Med den data, som sensorerne giver os, kan vi få langt mere viden om, hvad der rører sig af dyreliv i vores biodiversitetspark. Vi ser ind i en fremtid, hvor det ikke er nok at sige, at man forbedrer forholdene for dyrene – det bliver forventet, at man skal kunne bakke det op med data, at ens biodiversitetstiltag rent faktisk virker, lyder det fra Mads Flinterup, som fortsætter:

- Samtidig kan målingerne give os et godt fingerpraj om, hvilke elementer der virker godt i vores anlæg, og hvordan vi kan tiltrække forskellige typer insekter.

FaunaPhotonics og MadsFlinterup i Heedselskabets biodiversitetspark

Hedeselskabets biodiversitetspark

Bedre betingelser for biodiversiteten er omdrejningspunktet for Hedeselskabets biodiversitetspark, som er et levende område for dyr, planter og mennesker. Her hjælper vi naturen på vej og skaber gode rammer for de naturligt hjemmehørende insekter, dyr og planter, som generelt har trange vilkår.