Humlebi på blomst i Hedeselskabets biodiversitetspark 2021

Publiceret 02.05 2022

Hedeselskabet leverer tredobling af overskuddet

Arbejdet med ansvarlige løsninger har båret frugt for Hedeselskabet i 2021 – trods udfordringer som følge af covid-19 har selskabet præsteret en omsætning på over 2 mia. kroner.

Efterspørgsel på ansvarlige løsninger og produkter. Det er det korte svar på det positive resultat i Hedeselskabets netop fremlagte årsregnskab for 2021.

I regnskabet fremgår det, at Hedeselskabet realiserer en omsætning på over 2 mia. kroner – knap 300 mio. kroner højere end 2020.

Samtidig kan Hedeselskabet præsentere et årsresultat på 56 mio. kroner – 40 mio. kroner højere end i 2020.

Bestyrelsesformand Jørgen Skeel glæder sig over resultatet, der ifølge ham skyldes målrettet arbejde med selskabets 2025-strategi Naturlig Vækst og et marked, der efterspørger de ansvarlige løsninger, som Hedeselskabet leverer.

”Det er utroligt positivt at se, at samfundet tager godt imod vores arbejde med at skabe en mere bæredygtig fremtid, hvor naturen er vores partner. Det viser, at det virker – og kan betale sig – at arbejde med at levere mere miljørigtige løsninger til kunder og samfundet generelt. Vi er på ret kurs med vores strategi og arbejder videre på de gode resultater,” siger han.

Hedeselskabet er en forening registreret som en erhvervsdrivende fond, hvis forretning drives gennem en række virksomheder, heriblandt HedeDanmark som beskæftiger sig med alt fra totalløsninger inden for grøn pleje, anlægsarbejde, skovdrift, genanvendelse af restprodukter samt andre områder.

Hedeselskabet er således Danmarks største skovforvalter og landets største Grøn Service-virksomhed med mange kunder i det professionelle og offentlige segment.

Efterspørgsel på ansvarlige løsninger
Ikke mindst skoven har bidraget til det gode resultat. Der var i 2021 vækst i skovforvaltning og skovejerskab samt en stigende efterspørgsel på råtræ, som indgår i konstruktion og produkter videre i værdikæden. Og det øgede fokus på træ glæder Hedeselskabets adm. direktør, Torben Friis Lange.

”Vi har oplevet en stigende interesse fra både danske og udenlandske investorer for at investere i skov, og der har været positive driftsafkast og værdistigninger. Vi ved, at skov er et fantastisk klimavirkemiddel, hvor CO2 lagres i træ, mens det vokser, og er bundet i de produkter, der laves af træet. Derfor et det glædeligt, at mange interesserer sig for skov og træ,” lyder det fra den adm. direktør.

Hedeselskabet har også oplevet en stigende interesse for klimaskovkonceptet, hvor selskabet rejser skov sammen med en række danske virksomheder, herunder PensionDanmark, Coop, NRGi, Scanenergi og Skagerak.

Biodiversitet er i fokus
Hedeselskabets vision om en bæredygtig fremtid med naturen som partner blev i 2021 udmøntet i en biodiversitetspark ved hovedsædet i Viborg, hvor knap 2 hektar tætklippet græsplæne blev lagt om til et naturområde, hvor artsrigdommen har første prioritet. Hedeselskabet oplever da også en stigende efterspørgsel blandt kunderne på biodiversitetsløsninger, og i årets løb blev en stor gruppe medarbejdere derfor uddannet i anlæggelse og pleje af biodiversitetsområder.

Barsler også med klimaregnskab
Samtidig med årsregnskabet udkommer også Hedeselskabets første klimaregnskab, som viser, at Hedeselskabet ikke kun udleder CO2, men også er indehaver af en gigantisk CO2-opfanger, nemlig skovene. Klimaregnskabet skal i fremtiden fungere som rettesnor for at reducere CO2-udledningen fra driften yderligere.

Hedeselskabet har ikke ejere eller aktionærer, som modtager udbytte, men har i stedet valgt, at en del af overskuddet skal anvendes til at støtte innovations- og udviklingsinitiativer samt projekter, der har potentiale til at bidrage til Hedeselskabets vision om at bygge en bæredygtig fremtid. Det gælder eksempelvis et projekt med virtuelle hegn til kreaturer, som landmanden let kan flytte rundt via en app, så biodiversiteten i sårbare naturområder kan beskyttes samtidig med at man slipper for skæmmende hegnstråde i  naturen.

I 2021 blev der i alt uddelt støtte og legater for 1,9 mio. kroner.

 

Nøgletal fra årsresultat (i mio. kr.)       2021              2020

Nettoomsætning                                       2.034,4          1.736,1

Årets resultat                                            56,3               15,8

Egenkapital                                              1.040,2          983,4

LÆS HELE ÅRSRAPPORTEN FOR 2021 HER.