Skov

Publiceret 17.12 2018

Hedeselskabet køber Grindsted Plantage og Skåningshave

Hedeselskabet har gennem en årrække ejet halvdelen af Grindsted Plantage og Skåningshave, mens Pen-Sam har ejet den anden halvdel. Det fælles ejerskab har været en del af det fælles selskab Skov-Sam. Nu køber Hedeselskabet PenSams andele og bliver eneejer af de to plantager på i alt 587 ha.

Hedeselskabet har gennem en årrække ejet halvdelen af Grindsted Plantage og Skåningshave, mens Pen-Sam har ejet den anden halvdel. Det fælles ejerskab har været en del af det fælles selskab Skov-Sam. Nu køber Hedeselskabet PenSams andele og bliver eneejer af de to plantager på i alt 587 ha.

Hedeselskabet har gennem mere end 150 år været en af Danmarks største private skovejere, og de to plantager passer godt ind i Hedeselskabets strategi om fortsat at være en aktiv og betydende skovejer.

- Vi er meget glade for, at vi nu kan kalde os eneejer af Grindsted Plantage og Skåningshave. Skovene har både en historisk og økonomisk betydning for Hedeselskabet. Og selv om vi gennem en årrække succesfuldt har drevet skovene sammen med PenSam i vores fælles selskab Skov-Sam, er fordelene ved at være eneejer ikke uden betydning, siger Allan Bechsgaard, skovrider i Hedeselskabet.

Grindsted Plantage, som er beliggende nord for Grindsted, er oprindeligt etableret af en af Hedeselskabets stiftere E. M. Dalgas i slutningen af 1800-tallet, mens lollandske Skåningshave er erhvervet af Skov-Sam i 1989 af Knuthenborg Gods.

- Skovene vil styrke Hedeselskabets eksisterende skovportefølje ift. løbende driftsafkast, geografisk og træartsmæssigspredning – og indeholder samtidig et godt potentiale for fremtidig værdiforøgelse, fortsætter Allan Bechsgaard.

- PenSam har over en årrække nedbragt sin investeringsandel i skov med sigte på investering i andre aktivklasser. Vi har haft et godt samarbejde med Hedeselskabet og er sikker på, at Hedeselskabet er rette ejer af aktiverne, udtaler Carsten Gröhn chef for alternative investeringer hos PenSam.