billede biogas

Publiceret 30.09 2021

Hedeselskabet er ny aktionær i Danish Bio Commodities

Hedeselskabet er ny aktionær i Danish Bio Commodities og DBC Invest. Samtidig tegner Vestjyllands Andel og Jysk Energi ny kapital og styrker i den forbindelse kapitalgrundlaget i de to selskaber med et solidt tocifret millionbeløb.

Det er efterhånden halvandet år siden, at Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering etablerede DBC Invest under Danish Bio Commodities og i samme forbindelse præsenterede et investeringstilsagn på 215 millioner kr. i danske biogasanlæg.

Nu kan parterne så præsentere en udvidelse af såvel ejerkredsen som kapitalgrundlaget. Hedeselskabet og herunder HedeDanmark A/S bliver således 10 % aktionær i både Danish Bio Commodities og DBC Invest via en rettet emission i begge selskaber.

- Vi er glade for at byde Hedeselskabet velkommen i ejerkredsen. I det seneste år har vi set kraftige prisstigninger på råvarer, og fremskaffelse af de rigtige biomasser til konkurrencedygtige priser vil være et vigtigt område for DBC i de kommende år. Vi forventer, at samarbejdet med Hedeselskabet vil styrke os væsentligt på dette område. Samtidig er det vores opfattelse, at Hedeselskabet passer godt sammen med den eksisterende ejerkreds, og bl.a. via deres fokus på natur og klima er et godt match for DBC ift. vores ønsker for fremtiden, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest.

Også Torben Friis Lange, der er administrerende direktør i Hedeselskabet, glæder sig over aftalen.

- Vi er meget glade for, at vi i dag træder ind i ejerkredsen af DBC. Hedeselskabet har en vision om at bygge en bæredygtig fremtid – med naturen som partner. For at indfri denne vision er ikke mindst den cirkulære bioøkonomi - herunder genanvendelsen af biomasse til biogasproduktion - afgørende. Vores ressourcer i samfundet er begrænsede, derfor bliver recirkulering af næringsstoffer vigtigere og vigtigere. Hedeselskabet ser det derfor som et strategisk mål at indgå i et øget samarbejde med biogasbranchen. Her er samarbejdet med DBC absolut afgørende, og vi ser frem til et godt samarbejde, hvor vi sammen kan videreudvikle markedet for genanvendt biomasse i Danmark, siger Torben Friis Lange.

Solid kapitaltilførsel
Derudover tegner Jysk Energi og Vestjyllands Andel ny kapital i de to DBC-selskaber, så kapitalgrundlaget samlet set styrkes med et solidt tocifret millionbeløb. Med kapitaltilførslen ønsker ejerkredsen at videreudvikle DBC’s forretningsområder og samtidig styrke de serviceydelser, som DBC yder til biogasanlæggene.

- I Vestjyllands Andel bliver vi løbende bekræftet i, at vores strategi om at gå ind i biogasbranchen har været den helt rigtige. Med en stærk spiller som Hedeselskabet på holdet tilføres yderligere synergier til det i forvejen udbytterige samarbejde i Danish Bio Commodities og DBC Invest, deriblandt muligheden for at bringe endnu flere næringsstoffer tilbage til landbruget. Til gavn for vores medlemmer, landbruget i almindelighed og samfundet i særdeleshed, lyder det fra Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel.

Også hos Jysk Energi er der stor tilfredshed med, at Hedeselskabet nu bliver en del af ejerkredsen i DBC.

- I DBC er vi rigtig glade for at kunne tilføje Hedeselskabet til ejerkredsen i Danish Bio Commodities og DBC Invest. Vi ser det som endnu en understregning af, at DBC-selskaberne samlet er en væsentlig og stærk aktør i det danske biogasmarked, der tilbyder et unikt samlet værditilbud af service og rådgivningsydelser til danske biogasanlæg. Jeg håber, at styrkelsen af ejerkredsen vil få endnu flere biogasanlæg til at søge samarbejde med DBC, slutter Niels Brøndsted, CFO i Jysk Energi.