Blomst

Publiceret 07.10 2019

HedeDanmarks svenske plejeforretning bliver en del af Green Landscaping

Frasalget af den svenske plejeforretning skal ikke ses som en tilbagetrækning til Danmark, fortæller Lars Petersen. Det er derimod rettidig omhu i lyset af en benhård konkurrence på den grønne pleje i Sverige. 

HedeDanmark skal ikke længere levere grøn pleje på det svenske marked. Med overdragelsen af den grønne forretning til den største aktør på området i Sverige, Green Landscaping Group, vil HedeDanmark fremadrettet kun være til stede i Sverige i kraft af genanvendelsesforretningen HD BioRec. 

Ifølge administrerende direktør i HedeDanmark, Lars Petersen, er frasalget den grønne plejeforretning i Sverige ikke et skridt på vejen mod at afgrænse alle HedeDanmarks aktiviteter til de danske marked:  

"Det her skal ikke ses som en tilbagetrækning til Danmark,” siger Lars Petersen, administrerende direktør i HedeDanmark og uddyber:  
”Vi er ikke helt lykkedes med det, vi gerne ville, når det gælder grøn pleje i Sverige. Det er der en række årsager til – blandt andet en finanskrise og øget konkurrence på markedet. Derfor har vi ud fra en samlet vurdering besluttet, at tiden er moden til, at vi fokuserer kræfterne på strategisk vigtigere aktiviteter.” 

Behov for investering
Det bliver Green Landscaping Group, der igennem sit datterselskab Svensk Markservice overtager aktiverne i det nu forhenværende HD Landscape, og det er ifølge Lars Petersen det helt rette valg til at videreføre HedeDanmarks grønne plejeaktiviteter i Sverige:  

”For at kunne fortsætte med at udføre grøn pleje af høj kvalitet og samtidig sikre en sund forretning er der behov for en aktør af den her størrelse med indgående kendskab til det svenske marked. Green Landscaping Group kan og vil foretage de investeringer, der er nødvendige for at forløse potentialet på området. Dér har vi i HedeDanmarks ledelse vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt, at vi investerer i andre af vores forretningsområder.”      

Green Landscaping Group’s aktiviteter inkluderer et komplet udvalg af udendørs tjenester, såsom landskabspleje, landskabsarkitektur og byggerijob. Kundegruppen omfatter blandt andet den offentlige sektor og kommunale boligselskaber. 

De omkring 50 medarbejdere, som har været ansat i HD Landscapes grønnes plejeforretning får alle tilbud om ansættelse i Svensk Markservice. Overdragelsen forventes at finde sted senest i 4. kvartal 2019.  

HedeDanmark har stadig fire medarbejdere i den svenske genanvendelsesforretning, HD BioRec, som fremover skal trække på de danske stabsfunktioner eventuelt suppleret med svensk konsulentbistand. 

Om Green Landscaping Group
Green Landscaping Group er Sveriges førende spiller inden for styring og planlægning af udemiljøer. Koncernens forretningskoncept er at forbedre kundens udemiljø ved at tilbyde tjenester, der er fokuseret på stor kundeværdi, langsigtet bæredygtighed og kvalitet. Koncernen har ca. 1.200 ansatte, og omsætningen udgør godt 2 mia. svenske kroner. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. For mere information, se 
www.greenlandscapinggroup.se