Blå Biomasse

Forretning i at udvikle bioøkonomi

Med et lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond kan Blå Biomasse A/S nu udbygge anlægget i Limfjorden og skalere produktionen af muslinger – og dermed bidrage til at udvikle bioøkonomien omkring biomasse fra havet.

Danmarks Grønne Investeringsfond har rundet 1 mia. kr. i udlån til 42 virksomheder. Fælles for de projekter fonden har finansieret er, at de både fremmer den grønne omstilling og har en sund økonomi.

En af de virksomheder, som har fået lån af Danmarks Grønne Investeringsfond er Hedeselskabets datterselskab Blå Biomasse A/S. Blå Biomasse producerer muslinger i Limfjorden, og i stedet for at destruere de små muslinger, som de ikke kan sælge som konsumprodukt på fiskeauktionen, producerer Blå Biomasse muslingemel ud af dem. På den måde bliver restproduktet til protein til dyrefoder. Klaus Astrup Nielsen, bestyrelsesformand for Blå Biomasse, siger: 

Vores ambition er at bidrage til at udvikle bioøkonomien omkring biomasse fra havet. Det giver kun god mening at udnytte hele høsten af muslinger. I stedet for måske at brænde spildproduktet af til elektricitet og varme, kan vi ligeså godt opgradere det som et højværdiprodukt. Nemlig protein til foder.

Hedeselskabet startede oprindeligt forsøg med muslingeopdræt, fordi det hjælper med at rense fjordene for næringsstoffer og fosfor. Muslingeopdræt er en naturlig måde at reducere overskuddet af næringsstoffer i Limfjorden på. Men med flere års udviklingsprojekter i ryggen har Hedeselskabet og Blå Biomasse nu kastet sig ud i at udvikle bioøkonomien omkring havets biomasse også.

Med finansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond kan Blå Biomasse udbygge anlægget i Limfjorden, så det er muligt at skalere produktionen.

 

Læs mere om Blå Biomasse A/S

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Grønne Investeringsfond oktober 2018