Selskabet Blå Biomasse A/S er et samarbejde mellem Hedeselskabet og Thyborøn Invest om udvikling af muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel. Ud fra en målsætning om at skabe en fornuftig forretning og samtidig gavne miljø og klima vil Blå Biomasse opdrætte 10.000 tons blåmuslinger i Limfjorden.

Blåmuslinger fungerer som rensningsanlæg i vandet, da de kan filtrere cirka 5-7 liter vand i timen og spiser små partikler. Ud over at vandets klarhed øges, så fjerner blåmuslingerne kvælstof og fosfor.

Støtte fra Danmarks Grønne Investeringsfond har gjort det muligt for Blå Biomasse at udbygge anlægget i Limfjorden, så produktionen kan skaleres.

Ved at arbejde med muslinger opnår vi en lang række fordele, både for miljøet og for den cirkulære økonomi. Muslingerne begynder at optage kvælstof i samme sekund, de begynder at vokse. Derudover er de en bæredygtig produceret proteinkilde.

Blå Biomasse

Klaus Astrup Nielsen, direktør Bioøkonomi & proteiner, Hedeselskabet og bestyrelsesformand i Blå Biomasse A/S.

Blå Biomasse

Muslingeopdræt i praksis

Muslingeopdrættet foregår med 110 meter lange rør i vandet. Herfra hænger et 3,5 meter langt net. Når muslingelarver flyder rundt i vandet, sætter de sig fast på nettet for så at vokse sig store. Når muslingerne er klar til at blive høstes, bliver de skrabet af igen. Nettene er placeret et stykke over havbunden for at undgå, at muslingerne ender som middag for søstjernerne.

Blå Biomasse

En alternativ proteinkilde

Blå Biomasse opdrætter blåmuslinger i Limfjorden for at fjerne en del af næringsstofferne fra vandet og få dem tilbage på land. Proteinerne fra muslingekødet skal bruges til fiskemel. Fiskemel er et specialiseret proteinprodukt, der er mangel på. Fiskemel fremstillet af muslinger er et godt alternativt til den genmodificerede soja, som mange husdyr i dag får proteiner fra.   

Skibet hedder Enrico

I 2018 fik Blå Biomasse A/S bygget et nyt skib. En konkurrence blandt Hedeselskabets medlemmer gav mange gode bud på navnet til skibet. Vinderforslaget var "Enrico" efter Hedeselskabets stifter Enrico M. Dalgas. 

Skibet hedder "Enrico" efter Hedeselskabets stifter

Kontakt Blå Biomasse

Vil du vide mere om Blå Biomasse A/S og arbejdet med muslingeopdræt, så kontakt direktør, Klaus Astrup Nielsen, på tlf. 4174 7563 eller på mail