Fussingø Slot- Gouache-Rasmus Kruse

Publiceret 27.03 2023

Det unikke herregårdslandskab i kontekst

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum/Dansk Center for Herregårdsforskning og Museum Østjylland står bag udgivelsen af en rapport, der har til formål at dokumentere og beskrive det enestående kulturlandskab omkring herregården Fussingø. Landskabets er i hovedtræk bevaret fra slutningen 1700-tallet, men står nu over for forandringer i forbindelse med omdannelsen til Naturnationalpark.

En kulturhistorisk rapport om landskabet ved Fussingø har ikke alene relevans grundet de forandringer, dette specifikke landskab står overfor p.t. i forbindelse med udpegningen til Naturnationalpark, men også som et kvalificerende bidrag til den almene debat om det danske kulturlandskab. Herregårdslandskabet udgør her en særlig kategori, hvis status og fremtid påkalder sig stigende interesse grundet dets unikke kvaliteter.

I rapporten står der blandt andet:

- Fussingø repræsenterer som herregårdslandskab en lang og righoldig arv. Mange paralleller til andre danske herregårdslandskaber kan påpeges; skovene, betydelige haveanlæg, store marker, solitære træer, diger og en varieret bebyggelse, der foruden selve hovedgården rummer eksempelvis mølle og/eller funktionærboliger, er alt sammen elementer, der karakteriserer det danske herregårdslandskab. Effektivisering af landbrugsdriften, udbygning af infrastruktur, urbanisering mv. har imidlertid betydet, at kun de færreste herregårdslandskaber fremstår med den helhedskarakter, der kendetegner Fussingø.

Hedeselskabet har støttet udgivelsen af rapporten, da den vil kunne bidrage til en kvalificering af den almene debat om natur, kulturlandskab og biodiversitet.

Læs mere her