Fussingø Slot- Gouache-Rasmus Kruse

Ny rapport om herregårdslandskabet

Dansk Center for Herregårdsforskning og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum udgiver 22. marts 2023 en rapport om Fussingøs kulturlandskab. Hensigten er at redegøre for, hvordan og i hvilket omfang landskabet omkring Fussingø er formet af mere end 500 års godsdrift. Rapporten kommer i kølvandet på Fussingøs udpegelse som Naturnationalpark i 2020 og er støttet af Hedeselskabet.

Fussingø har en lang historie, og landskabet omkring slottet fremtræder stadig i dag som et udtalt herregårdslandskab med spor efter århundreders godsdrift og herregårdsliv. Det er dette righoldige herregårdslandskab, som nu er blevet beskrevet.

Kasper Steenfeldt Tipsmark, der er museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning, forklarer: 

– For os har arbejdet med rapporten handlet om at dokumentere og forstå Fussingø som herregårdslandskab. Det har været vigtigt for os at gøre det netop nu, da omdannelsen til naturnationalpark vil betyde ændringer af eksempelvis jordbundsforhold og vegetation, der fremover kan gøre det vanskeligere for os at se de kulturhistoriske spor, som området rummer. Med rapporten dokumenterer vi den historiske kontekst, som de fredede elementer indskriver sig i, og det vil også bidrage til Naturstyrelsens fortsatte arbejde med både tilsyn og formidling. 

Herregårdslandskab under forandring – ikke kun omkring Fussingø
Rapporten om Fussingø er den første af sin art og fungerer som model for, hvordan andre danske herregårdslandskaber kan beskrives. I disse år sker der mange forandringer med det danske landskab – det gælder også herregårdslandskaberne, der foruden naturværdier repræsenterer både store rekreative, kulturhistoriske og økonomiske værdier. Senest er der således lagt op til en lovændring, der giver grønt lys til opstilling af solcelleanlæg og vindmøller i beskyttede danske herregårdslandskaber

Vi vil som kulturhistorisk institution gerne være med til at give vores input til diskussionen om herregårdslandskaberne. Landskaberne lader sig ikke konservere, de vil uvægerligt altid til en vis grad være under forandring, men nogle landskaber har særlige kvaliteter, der beriger os, og som repræsenterer en fælles kulturarv – de landskaber er det vores opgave at dokumentere, fremhæve og værne om. 

Kasper Steenfeldt Tipsmark

Hedeselskabets støtte
Hedeselskabet har støttet udarbejdelsen af rapporten, da det omhandler et landskab, hvor vi har og fortsat vil have arbejdsopgaver. Samtidig er det også for at støtte arbejdet med at bevare en dansk stykke naturarv og kulturarv.

Rapporten udgives til fri download fra museernes hjemmesider.

Illustration i toppen af siden: Fussingø Slot, Gouache af Rasmus Kruse.

Klaus Højbjerg ved præsentatione af rapporten og herregårdslandskabet

Hent rapporten her

Rapporten er udarbejdet i perioden 2021-22 af forskningsmedarbejder Klaus Højbjerg, Dansk Center for Herregårdsforskning, og kan downloades gratis via hjemmesiden for Dansk Center for Herregårdsforskning.

Du kan også hente den direkte via dette link: Hent rapporten her.

På billedet til venstre ses Klaus Højbjerg, Dansk Center for Herregårdsforskning, ved præsentationen af rapporten på Fussingø Herregaard den 22. marts 2022.

Det første Fussingø.

Dansk Center for Herregårdsforskning

  • Samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
  • Har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Læs mere her.

Billedet til venstre viser resterne af det første Fussingø.