Kelstrup Plantage 2000

Publiceret 14.05 2020

Bedre adgang til naturen med en ny sti

HedeDanmark er igang med at anlægge en sti igennem Kelstrup Plantage, som skal give bedre adgang til naturoplevelser. 

Naturskoleleder ved Kelstrup Naturskole, Mik Haar, har udarbejdet et projekt med at anlægge en sti rundt i naturen omkring Kelstrup Naturskole, som ligger i Kelstrup Plantage. Stien skal gøre naturen mere tilgængelig – især for ældre og gangbesværede. Det skal være let at komme til stien og let at komme derfra. Turen rundt er overkommelig, og der er indlagt tre stationer undervejs, hvor man kan holde pause ved borde og bænke, eller læse mere om den specifikke naturtype ved det sted. 

Hedeselskabet har støttet projektet med 150.000 kroner sti, bro og tre formidlingsspots. Stien anlægges af HedeDanmark i løbet af foråret og forsommeren.

Læs mere om Hedeselskabets uddeling her.