Almas intelligente have illustration 2000

Publiceret 19.12 2022

Atter penge til fremtidens naturfaglige læringsrum

Almas Intelligente Have på Mølleskolen i Ry er godt på vej til at blive fremtidens naturfaglige læringsrum med eksperimenterende undervisningsform og et naturfagligt byrum, der kan komme mange mennesker til gode. Hedeselskabet har støttet første fase og nu også anden fase.

Projektet har fokus på oplevelser og hands-on eksperimenter med natur, miljø og bæredygtige energiformer. Mølleskolen ønsker at formidle naturen og naturfænomener på helt nye, inspirerende og oplevelserige måder, der skal være med til vække børn, unge og andre borgeres interesse for naturen, lære dem om biodiversitet og i sidste ende at passe på naturen.

Der er brug for ny viden og nytænkende formidling om, hvordan vi værner om naturen og sikrer en bedre fremtid for insekterne og planterne. Flere undersøgelser viser, at eleverne i Danmark mister interessen for naturfag, mens det også står klart, at der er brug for nye undervisningsformer: Naturfagsundervisning skal ud af klasselokalerne og byde på hands-on erfaringer og konkrete problemstillinger, der inspirerer til at løse fremtidens udfordringer.

Vi ønsker helt konkret, at vores undervisere får en stor "legeplads" at boltre sig på, så de kan facilitere børnenes nysgerrighed og begejstring for naturen. Samtidig skal der sættes fokus på, at der bliver talt og undervist om, hvorfor der bliver færre sommerfugle, der er pesticider i meget af vores drikkevand og meget mere.

Kristian Toft

Skoleleder, Mølleskolen

I første etape blev der etableret et drivhus med fokus på at eksperimentere med plantedyrkning og teknologi, erosionseksperimenter, læring om sluser og både, og et stor siddetrappe til skoleklasser og borgere i byen. HedeDanmark, der er en del af Hedeselskabet, har bidraget med beplantning.

Anden etape
Etape 2 af Almas Intelligente Have byder på flere forskellige habitater. Der etableres et mini-Gudenå-system, der giver plads til forsøg med vandløb, vandkraft og oversvømmelser. Gudenåen løber ud i et vådområde "Randers Fjord", der og langs hele åen plantes flere typiske Gudenåarter som pindsvineknop, brudelys, gul iris, almindelig fredløs og lådden dueurt.

Lidt længere væk fra vandet formes næringsfattige vilde enge. Det giver botanisk diversitet, og forskellige insektarter får mulighed for at bygge rede og yngle.

Langs Skanderborgvej etableres en frugtlund med sorter af gamle æble-, pære- og nøddetræer, og for at skabe diversitet lavstammede træer og et espalier med diversitet i smag og modningstid.

Udover frugttræer plantes forskellige hjemmehørende træarter for at øge insektdiversitet over hele sæsonen: Vintereg, pil og tjørn. Igen er det HedeDanmark der står for beplantningen, men har også opgave med opbygning af å-systemet.

Finansiering

Den samlede projektsum for anden fase er 3,4 mio. kr. Ud over en egenfinansiering er der indhentet støtte til projektet fra Lokale og Anlægsfonden, Poul Due Jensen fonden, Skanderborg Kommune KlimaSkolen og Hedeselskabet.

Læs mere om første etape her