Fiskeyngel ved Als stenrev

Publiceret 14.04 2021

35.000 tons sten danner nu Als Stenrev

Stenene er siden 2012 blevet lagt ud i 19 nye stenrev omkring Als for at genskabe en unik, undersøisk naturtype, der i årtier er blevet ødelagt af stenfiskeri. Hedeselskabet har støttet et projekt, der skal dokumentere og formidle effekten af de nye rev, bl.a. gennem en video fra WSP Danmark.

Der er blevet fisket så mange sten op af de danske farvande, at havbunden mange steder ligner en sandørken. Det er ikke godt for livet i havet og biodiversiteten. Det blev der gjort noget ved i havet ud for Als. Resultaterne er rigtig gode, og tang og dyr har nu indfundet sig på stenrevene. Projektet er initieret af Foreningen Als Stenrev og Sønderborg Kommune med støtte fra Velux Fonden og løst i samarbejde med DTU Aqua. 

WSP Danmark har undersøgt effekten af stenrevene, og resultaterne er nu tilgængelige i en kortfilm og en rapport udarbejdet med støtte fra Hedeselskabet.

Resultaterne
Der har været moniteret på både fiskeforekomster og vegetationen. I begge tilfælde er der konstateret forbedringer.

Se det her og læs mere om projektet.