Als stenrev

Oplev stenrev uden at få våde fødder

35.000 tons sten er siden 2012 blevet lagt ud i 19 nye stenrev omkring Als for at genskabe en unik, undersøisk naturtype, der i årtier er blevet ødelagt af stenfiskeri. Hedeselskabet har støttet et projekt, der skal dokumentere og formidle effekten af de nye rev.

35.000 tons sten er siden 2012 blevet lagt ud i 19 nye stenrev omkring Als for at genskabe en unik, undersøisk naturtype, der i årtier er blevet ødelagt af stenfiskeri. Hedeselskabet har støttet et projekt, der skal dokumentere og formidle effekten af de nye rev.

Sten efter sten er i årtier blevet hevet op langs kysterne for at blive brugt til havnemoler, kystsikringsanlæg eller andet byggeri, men i de senere år har der været flere projekter rundt om i landet, hvor stenene kommer tilbage til havet. Det forbedrer levevilkårene for en lang række fisk og krebsdyr og dermed for havmiljøet i det hele taget, og ved Als kan man allerede se de første effekter af de nye rev med det poetiske navn Poseidons Rev efter den græske havgud.

Virksomheden Orbicon og DTU Aqua dokumenterer i samarbejde effekten af revene, ligesom det bliver undersøgt, præcis hvordan stenrevene skal udformes for at tiltrække nye arter, og om forskellige arter foretrækker forskellige typer stenrev.

Louise Kristensen, marinkonsulent hos Orbicon, fortæller: 

De foreløbige resultater viser, at stenrevene har en særdeles positiv effekt. Vi har lavet en sammenligning af området før og efter, der kom et stenrev. Især på de lave vanddybder er der kommet markant flere fiskearter.

Men der er også en udfordring ved et projekt, der foregår på havets bund.

”Det er svært at få solgt budskabet om, at man skal smide sten i havet og etablere rev. Det foregår jo på havbunden, hvor ikke mange kan se det. Og da arbejdet foregår på vandet, kan man heller ikke lige få en borgmester til at komme og klippe en snor,” forklarer biolog og bestyrelsesmedlem i foreningen ’Als Stenrev’, Bo Mammen Kruse.

Og netop formidling bygget på dokumentation af, hvilken effekt stenrevet har, arbejdes der på med støtte fra Hedeselskabet. For at give bedre adgang til at opleve stenrevet, har Foreningen Als Stenrev etableret et formidlingsrev ’Tritons Rev’ tæt på kysten, og det kan alle med maske og snorkel kan undersøge. Men selvom der er etableret et formidlingsrev, er det er trods alle ikke hvermand, som vover sig ud på dybt vand. Derfor valgte Hedeselskabet at støtte et dokumentations- og formidlingsprojekt med 153.000 kroner.

”Dette projekt er vigtigt netop for at skabe en generel opmærksomhed på projekter i vand. Som Bo Mammen Kruse peger på, kan det være udfordrende at skabe en bred interesse i befolkningen, fordi man ikke kan gå ud og se projektet – med mindre man ifører sig snorkeludstyr – derfor vil vi gerne støtte, at projektet bliver formidlet på anden vis og tilgængelig for en bredere gruppe af befolkningen. I Danmark har vi rigtig meget hav omkring os, og havets miljøtilstand er enormt vigtig, og også derfor anser vi dokumentationen af projektet som afgørende for det fremtidige marine arbejde,” siger kommunikationsdirektør i Hedeselskabet, Christian Bogh og fortsætter:

”Hedeselskabet både arbejder med og støtter grøn innovation. Stenrev er ikke en ny opfindelse, men det er også vigtigt, at vi benytter kendte metoder til at arbejde med klima og miljø – og det er vigtigt, at vi får dokumenteret effekten, når vi for eksempel lægger sten tilbage i havet – om det rent faktisk har den samme gode effekt som oprindelige stenrev.”

RAPPORTEN

WSP Danmark er med i dette projekt, der går ud på at reetablere stenrev i havet ved Als. Resultaterne er rigtig gode, og tang og dyr har nu indfundet sig på stenrevene. Selve projektet er støtte af VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN og Den Europæiske Hav og Fiskerifond. 

WSP Danmarks undersøgelse af de reetablerede stenrev er støttet af Hedeselskabet.

Rapporten kan ses her.

Se videoen om de reetablerede stenrev

Als Stenrev

FAKTA

35.000 tons sten er siden 2012 blevet lagt ud i 19 nye stenrev omkring Als for at genskabe en unik, undersøisk naturtype, der i årtier er blevet ødelagt af stenfiskeri. Hedeselskabet har støttet et projekt, der skal dokumentere og formidle effekten af de nye rev.

For at udbrede kendskabet til havets natur afvikler Als Stenrev "Revets Dag", som er en årlig begivenhed, hvor alle har mulighed for at komme ned til formidlingsrevet Tritons Rev og få viden om havet og revene. Her kan man også prøve at dykke med flaske eller snorkle med instruktør. Der er åbent for tilmelding på www.alsstenrev.dk.