Mark med solskin

Publiceret 09.05 2022

201 mio. kr. til klima- og bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion

201 millioner kroner er hvad Innovationsfonden netop har bevilliget til forsknings- og innovationspartnerskabet, AgriFoodTure, som Hedeselskabet er partner i.

Med stigende befolkningsvækst i verden vil behovet for fødevarer kun stige. I Danmark har vi allerede rigtig gode forudsætninger for at drive bæredygtige landbrug, men hvis vi for alvor skal i mål med de ambitiøse og nødvendige CO2-reduktioner, vi har besluttet politisk, skal vi tænke nyt og udvikle nye, banebrydende, grønne teknologier. Det er grundlaget for etablering af AgriFoodTure.

Visionen er at Danmark skal blive verdensledende inden for innovativ og disruptiv grøn omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen og bidrage til at nå Danmarks ambitiøse klimamål om henholdsvis 70 pct. reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.        

AgriFoodTure er et bredt funderet partnerskab som forener universiteter, videns- og innovationsinstitutioner, SMV’er og store, nationale som internationale virksomheder, NGO’er og myndigheder om en fælles vision for den danske landbrugs- og fødevareproduktion. Et partnerskab vi er meget stolte af her i Hedeselskabet.

11 projekter er klar til lancering allerede nu og flere vil komme til.

Læs mere her: https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/innovationsfonden-udmoenter-foerste-groenne-forskningsmission-agrifoodture