Foto: RRJT

Besøg Hedeselskabets telt, og hør om vores arbejde med at skabe mere og bedre natur på dens egne præmisser – i skoven, det åbne land, byerne og havet. Hør også om vores forening med mange spændende tilbud til naturinteresserede medlemmer.

Mød os til videndeling, talks, debatter, blåmuslingesmagning – og naturginbar.

The Village - standnr: 57

Program på standen

Torsdag d. 23. maj

Kl. 17-18: Fra filmskurk til truet art

Hvordan har kulturen betydning for vores syn på naturen? Spørg bare ulven efter brødrene Grimms eventyr eller i mere moderne tid hajen efter Dødens Gab, der udmundede i en frygt for hajer, der slet ikke står mål med bruskfiskens farlighed for mennesker.

Vi dykker ned under overfladen og ser nærmere på de fascinerende, men frygtede hajer samt deres rolle i kulturen – og så ser vi nærmere på hajerne i de danske farvande, for vi faktisk hele 15 hajarter inklusive verdens andenstørste haj.

Medvirkende:

 • Christian Bogh, kommunikationsdirektør og hajfilmekspert, Hedeselskabet

Kl. 18-19: Naturginbar

Kom forbi Hedeselskabets telt og smag på vores egen gin med råvarer fra naturen.

Fredag d. 24. maj

Kl. 10.30-11.15: Juridiske benspænd for mere biodiversitet (OBS! foregår i Rud Pedersens telt på stand 46)

Ambitioner og initiativer om at skabe områder med større biodiversitet støder ofte på modstand fra love og regler, som paradoksalt nok er sat i verden for at beskytte naturen. Hvordan skaber vi en mere fleksible lovgivning, der giver plads til at udvikle naturen i stedet for blot at bevare status quo? Få eksempler fra virkeligheden på, hvordan jura kan drille naturgenopretning, og hør, hvordan vi skaber bedre vilkår for mere og bedre natur.

Deltagere:

 • Thor Hjarsen, projektleder og seniorbiolog, Hempel Fonden
 • Jacob Palsgaard Andersen, vicedirektør, Aage V. Jensen Naturfond
 • Stine Rytter Bengtsson, specialkonsulent, Faunaforst
 • Marianne Bigum, MF, SF
 • Christian Friis Bach, MF, Radikale Venstre
 • Mads Flinterup, klima- og biodiversitetschef, Hedeselskabet

Kl. 12-12.45: Ålegræs – hvordan får vi mere grønt under bølgen blå?

Ålegræs danner levested og spisekammer for havets dyreliv. Det stabiliserer havbunden. Det optager næringsstoffer og CO2. Ålegræs er med andre ord en forudsætning for et rigt havmiljø i Danmark – men langs de danske kyster har vi mistet to tredjedele af ålegræsset i løbet af de seneste 125 år. Følg med i talken om, hvor meget ålegræs gavner, hvad truslerne mod det er, hvilke administrative forhindringer, der findes, hvordan vi skaber forudsætninger for, at ålegræsbedene langs kysterne kan genetableres, og hvordan man selv kan gøre en forskel, når “Danmark Planter Ålegræs” den 8. juni på Verdenshavenes Dag.

Medvirkende:

 • Paula Canal-Vergés, forsker, Biologisk Institut, Syddansk Universitet
 • Ditte Mandøe Andreasen, faglig programchef, Tænketanken Hav
 • Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent for havmiljø, Hedeselskabet

Kl. 13-14: Blåmuslinger – havets biodiversitetshelt og miljøduks

Blåmuslinger kan filtrere havvand og opsuge de næringsstoffer, som forurener vores kystnære havområder. De kræver ingen foder eller medicinering for deres indsats. Og så er de små, blå skaldyr den fødevare, der har det laveste CO2-aftryk foruden postevand. 

Kom med til talk om, hvordan vi kan skabe et bedre havmiljø med hjælp fra en lille blå superhelt.

Medvirkende:

 • Maren Moltke Lyngsgaard, havbiolog, WSP
 • Morten Rosenvold Villadsen, fridykker og indehaver af Undervandsitetet
 • Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent for havmiljø, Hedeselskabet

Kl. 15-15.45: Demokratisk biodiversitet få borgerne med

Mange glædes ved de øgede naturoplevelser, det giver, når fællesområder i boligforeninger, grundejerforeninger, andelsforeninger og på kommunale områder slippes fri og bliver vildere. Men tiltagene kan også møde modstand og i sidste ende ende med at blive stemt ned, hvis der ikke gøres et grundigt arbejde for at modne idéen og få de fleste med.

Kom til en talk om erfaring med at gøre biodiversitet i byen til en fælles sag, som flest muligt får glæde af.

Medvirkende:

 • Morten Rosenvold Villadsen, Projektleder for biodiversitet og naboskab, Boligforeningen VIBO
 • Christina Kaaber-Bühler, direktør, Vild Med Vilje
 • Caja Trachsel, fagspecialist i biodiversitet, HedeDanmark

Kl. 14-17: Smag på havets miljøhelt

Blåmuslinger kan filtrere vand i forurenede fjorde, skabe naturlige rev, hvor biodiversiteten kan blomstre, OG så er det den fødevare med lavest CO2-aftryk overhovedet. Kom og smag på den lille blå miljøhelt på Hedeselskabets stand.

Kl. 18-19: Naturginbar

Kom forbi Hedeselskabets telt og smag på vores egen gin med råvarer fra naturen.

Lørdag d. 25. maj

Kl. 11-11.30: Bynær Natur

Biodiversitetsforbedringer kræver store sammenhængende arealer for at kunne understøtte selvforvaltende økosystemer - men flere mindre naturarealer i byerne er også vigtige for at skabe plads til mere liv og opretholde vores forbindelse til naturen. Hør, hvordan en landskabsarkitekt arbejder med at bringe det grønne element ind i de bynære miljøer - til gavn for naturen og menneskers velbefindende.

Medvirkende:

 • Annette Klüver, landskabsarkitekt, HedeDanmark

Kl. 12-15: Smag på havets miljøhelt

Blåmuslinger kan filtrere vand i forurenede fjorde, skabe naturlige rev, hvor biodiversiteten kan blomstre, OG så er det den fødevare med lavest CO2-aftryk overhovedet. Kom og smag på den lille blå miljøhelt på Hedeselskabets stand.

camu

Kontakt

Christian Agerskov Munk
Pressechef
Mail: camu@hedeselskabet.dk
Tlf.: 29 90 19 86

Bliv medlem af Hedeselskabet

Der er mange fordele ved at blive medlem af Hedeselskabet, som er et stærkt, fagligt netværk og en aktiv forening. Læs fordelene her.