Medlemspuljen

Hedeselskabets medlemmer er engagerede i og har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt om i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at Hedeselskabet investerer sine midler i de bedst tænkelige projekter, som bidrager til at udvikle natur, miljø, energi og levevilkår i Danmark. Derfor uddeler Hedeselskabet i 2020 i alt 250.000 kroner via medlemspuljen til 10 gode, lokale projekter. Det betyder, at der kan søges 25.000 kroner pr projekt.

Der er følgende ansøgningsfrister for medlemspuljen: 1. februar og 1. juli.


Uddelingerne

Hvert år uddeler vi midler via medlemspuljen. Nedenfor kan du læse om alle uddelinger fra 2014 og frem til i dag.

2020
Lundø Æble og Fugleliv

De gamle æbletræer og frugtsorters paradis. Fuglenes yndlingssted. Og et fælleskab alle kan bidrage til. Det har Hedeselskabets medlemspulje ydet støtte til - et projekt som strækker sig frem til 2025.
Læs mere om projektet her

Fra landbrug til overdrev

Landmand Peter Hindbo har omlagt en del af sine jorde til natur med både overdrev og kratskov. For at forbedre adgangsforhold for gæster, har han anlagt en parkeringsplads – det har Hedeselskabet støttet.
Læs mere om projektet her

2019
Vikingebåd skal udvikle balanceevnen

En vikingebåd bygget i træ skal indeholde forskellige balanceelementer, der lægger op til leg, fysisk udfoldelse og brug af naturen. Det er Foreningen Glarborgen, der har fået stillet et 3 ha stort område af Øland Skov på Øland til rådighed til et aktivitets- og oplevelsesområde for alle aldre og et af elementerne bliver vikingebåden.

Kildekrattet - et nyt mødested ved Nørresø

Fra sommeren 2020 skal Kildekrattet på Nørresøs østbred være et mødested for beboere og et stoppested for de mange, der passerer forbi på cykel eller gåben. Området lige neden for Kokildedalen og Houlkærshøjen er i forvejen et grønt, kommunalt frirum.
Læs mere om Kildekrattet her

Naturlegeplads i Ebdrup

Ebdrup Forsamlingshus er en meget aktiv forening, hvor der laves mange arrangementer for byens borgere. Forsamlingshuset har fået støtte fra medlemspuljen til at ændre den omkringliggende græsplæne til en naturlegeplads omkranset af frugtbærende træer og buske.
Læs mere om projektet her

Bænke i selskab

Foreningen til bevarelse og formidling af natur og kulturmiljøet i de danske skove arrangerer blandt andet rundvisninger ved Københavnerplantagen Baldersbæk. Udgangspunktet for turene ved Baldersbæk er en parkeringsplads med fire bænkesæt. Alt for få, da de ofte er optaget, og foreningen vil derfor opsætte flere bænke på pladsen.

Kvissel madpakkehus

I Kvissel ved Frederikshavn har de en dejlig samlingsplads, som bruges flittigt af byens borgere og gæster. Det er et yndet udflugtsmål for unge fra de nærliggende institutioner og cyklister på dagsture. Kvissel Borgerforening har længe ønsket sig et spise- og opholdssted, hvor madpakkerne kan spises i tørvejr. En uddeling fra Hedeselskabets medlemspulje gør det muligt.
Læs mere om projektet her

Naturperle i Gammel Nyby

Ejerne af Bakkegården i Gammel Nyby på Tåsinge ønsker både at skabe et åndehul for dyrelivet, lokalområdet og overnattende gæster ved at beplante et a
Læs mere om naturperlen her

Ny udstilling om naturens udvikling i Søby Brunkulslejer

På det gamle husmandssted Voldsgaard, som er en del af et omfattende renoveringsprojekt, planlægges en udstilling om naturens udvikling i Søby Brunkulslejer. Den skal fortælle om hedens opdyrkning, gravning af brunkul og tilpla
Læs mere om uddelingen her

Bedre naturstier til Mønsted

Snart får borgerne og de mange turister, som især Mønsted Kalkgruber tiltrækker, bedre adgang til den omkringliggende natur med et løft af områdets naturstier. Hedeselskabets medlemspulje støtter projektet
Læs mere om uddelingen her

Shelterplads i Bakkeskoven ved Galten

Landmand Knud Andersen ejer en del af Bakkeskoven Stjær og anlagde for nyligt en opbevaringsplads til fældede træer. Han fik den idé, at pladsen lige så godt kunne bruges til fælles bedste ved at opstille shelters, borde og bænke og dermed give både lokale motionister, spejdere og børnehaver et samlingspunkt, når de skal i skoven.

Fællesdrivhus i Aarhus Midtby

Det er NGO’en Mejlgade Lab, der står bag dette initiativ, som med støtte fra Hedeselskabet skal blive til et fælles drivhus og inviterende mødested. Ønsket er at skabe et rum, hvor det grønne og dyrkning i byen er udgangspunkt for at forhåbentlig endnu flere kan blive en del af og bidrage til byens bæredygtige udvikling.

2018
Overnatning i æblehaven

Foreningen Fællesgartneriet ved Årslev Engsø, Brabrand, har fået støtte til et shelter, der giver mulighed for at kunne overnatte ude i den skønne natur ved gartneriet. Omkring shelteret plantes en række med frugttræer, som kan skærme af for vinden og give masser af frugt til de besøgende på stedet.
Læs mere om projektet her

Spejderskov som læringsbiotop

I Løgumkloster skal en flad nedlagt byggetomt blive til en ny skov, som skal danne rammen om det lokale spejderarbejde. Det skal være et område til læring, udforskning, leg og adspredelse. Herudover vil skoven være et frirum og i takt med at skoven vokser op, vil den danne en levende støjbarrierer mellem industriområdet og klosterbyen.
Læs mere om læringsskoven her

Unge hjælper udsat natur

Ni unge drenge fra Nørrebro og Amager har brugt efterårsferien i 2018 på at lave naturpleje på Rødbyhavn Godsbaneterræn. Det er den socialøkonomiske virksomhed FRAK, der har taget de unge med til Rødbyhavn med støtte fra Hedeselskabet. Arbejdet udføres i samarbejde med Habitats, Banedanmark og Lolland Kommune.
Læs mere om projektet her

Et spiseligt stadion

Med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje skal et initiativ i den vestjyske by Lydum skabe sammenhold i byen og omdanne byens stadion til en spiselig skov. Frivillige kræfter deltog i en plantedag, hvor der blev plantet frugttræer og bærbuske med mange forskellige modningstidspunkter og smagsvarianter, så der er noget for enhver smag – og for alle i byen.
Læs mere om beplantningen her

Sig Naturpark

Borgerforeningen i Sig ved Varde ønsker at skabe et frirum på ca. 4 ha grænsende op til Sig by med masser af naturoplevelser for alle borgere. Arbejdstegningerne til området, der vil blive tilplantet, er udarbejdet af HedeDanmark. Medlemspuljen har støttet indkøb og opsætning af tre shelters når projektet igangsættes.

Fra vildnis til spiselig skovhave

Ingstrup Spiselig Skovhave er en offentlig have med spiselige planter til gavn og glæde for byens borgere såvel som besøgende. I Skovhave er der mange former for flerårige spiselige planter, der gror langs jordoverfladen såvel som i højden og giver grobund for en stor biodiversitet med en bred vifte af dyre- og plantearter.
Læs mere om skovhaven her

En ny skovhave i Odense

Fælleshaven Rubra tilplanter et område med spiselige urter og bærbuske i Fælleshaven Rubra. Haven anlægges ud fra permakulturens principper og skal være med til at inspirere borgere til, hvordan man kan dyrke sin have bæredygtigt på naturens præmisser.
Læs mere om skovhaven her

Attraktive udenomsarealer på det gamle stadion i Blovstrød

Beplantning i forbindelse med etablering af udenomsarealer ved DDS Blackfoot Blovstrød tæt på Tokkekøb Hegn til glæde for spejdere og for områdets andre børn og familier, skoler og institutioner, så de kan få en god naturoplevelse.
Læs mere om projektet her

Uderum på Tuse Næs ved Holbæk

Opførelse af sheltere for at kunne give beboerne på halvøen Tuse Næs mulighed for at få nogle gode oplevelser i naturen. Yderligere vil også brugerne af Isefjordsstien kunne benytte stedet til overnatning og samvær i shelter og hygge ved bålplads.
Læs mere om uderummet på Tuse Næs

2017
Genskabelse af stien "Kådnerforte"

En gammel vej var gennem årtier blevet benyttet som gangsti, men var med tiden blevet tilgroet og ufremkommelig. Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til stiens genskabelse og borde-bænkesæt ved "Kådnerforte" i Genner ved Aabenraa.
Læs mere om vandrestien her

Gjern Naturby får mobilt naturhus

I Gjern arbejdes med udvikling af byen med udgangspunkt i den smukke natur i området. Visionen er at trække naturen mere ind i byen og give mulighed for at bevæge sig mere ud i naturen omkring Gjern. Det sidste er nu en mulighed med byens nye mobile naturhus.
Læs mere om Naturhuset her

Forbedring af parken ved Tørning Mølle

Nu kan gæsterne snart tage en kop kaffe ved et af de nye bordebænkesæt i parken ved Tørning Mølle og de frivillige får motor på saven, når de skal pleje de grønne arealer.
Læs mere om uddelingen her

Pleje af gadekær i Gl. Allerslev

I Gl. Allerslev havde bylauget længe ønsket at pleje byens gadekær og gøre området mere tilgængeligt og samtidig bevare naturens mangfoldighed og biodiversitet. Nu har de fået deres naturperle.

læs mere om projektet her

Vandløbsmakeover ved Præstø Fjord

Krobækken, der løber ud i Præstø Fjord og dermed er en del af det kendte ”Naturrum Præstø Fjord”, er et af Danmarks bedste vandløb til at producere ørredyngel. Bækken kan nu igen leve op til sit ry.
Læs mere om uddelingen her

2016
Støtte til et botanisk paradis

Allindelille Fredskov er kendt nationalt og lokalt som en enestående naturlokalitet. Skovens natur er et levende natur- og kulturminde, der skal holdes vedlige. Med støtte til køb af en fingerklipper får de frivillige kræfter i skovens naturplejegruppe, der supplerer skovens traditionel drift, nu bedre muligheder for at forbedre og vedligeholde skovens tilstand.
Læs mere om uddelingen her

Spis din skov

Nordmandsmosen er et bynært naturområde på 12 hektar i Skibby bestående af løvskov, enge, moser og søer. Nu er der med spejderne i front plantet frugttræer, bærbuske og diverse nøddesorter til gavn og glæde for dyr, fugle, spejdere og naboer.
Læs mere om skoven her

Støtte til havhaveprojekt i Ebeltoft Vig

I 2011 blev Foreningen Havhaver i Syddjurs stiftet, og siden da har de arbejdet med dyrkning af marine råvarer i Ebeltoft Vig. Hedeselskabet har støttet etablering af et edderfugleværn, da fuglen ofte tømmer linerne for de muslinger, som de lokale skulle have haft i gryderne.
Læs mere om uddelingen her

Lokale borgere sikrer kulturarv i Arnborg

Hjemstavnshuset Arnborg er en tidligere købmandsbutik og privat bolig opført i 1890 og stod i mange år som en ruin. Lokale borgere i Arnborg besluttede i 1997 at købe og restaurere huset. De har modtaget støtte fra Hedeselskabets medlemspulje og kan nu isolere huset.
Læs mere om uddelingen her

2015
Fra trist skov til lys og åben lund

I Skals har grundejerforeningen Vesterled/Vestervænget fået plantet en mindre, men ny og spændende lund på foreningens fællesarealer tæt på legepladsen og bålhytten. Der var festlig musik, sang, flag, balloner og grillpølser da det nye fællesareal ’FÆLLESLUNDEN’ blev taget i brug.
Læs mere om "Fælleslunden" her

Lokale Tim-borgere sikrer den nære natur

Den selvejende institution Tim Mose arbejder for at forbedre adgang til og oplevelser i den lokale natur, og til det arbejde har de modtaget 20.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, midler som skal gå til renoveringen af en sø.
Læs mere om uddelingen her

Bylaboratorium i Aarhus

Der er mange måder at arbejde med klimatilpasning og byudvikling. I Aarhus arbejder Mejlgade Lab ved projektleder Jonatan Marcussen på et væld af projekter med borgerne i nærområdet som omdrejningspunkt. Et af projekterne har Hedeselskabet valgt at støtte med midler fra medlemspuljen.
Læs mere om uddelingen her

Hjerl Hede modtager midler til hedegården

Hjerl Hede vil styrke formidlingen omkring deres hedegård ’Kvosted’, og det arbejde har Hedeselskabets medlemspulje støttet med midler.

Læs mere om uddelingen her

2014
Det stærke, lokale sammenhold

Historien om Fabjerg ved Lemvig er historien om en vestjysk landsby med et solidt sammenhold og et enormt lokalt engagement. Et nyt torv er på plads i byen og det har Hedeselskabet støttet.
Læs mere om uddelingen her.

Nyt udsigtstårn er højeste punkt på Thyholm

Et otte meter højt tårn på et højdedrag er nu Thyholms højeste punkt og et nyt udflugtsmål med storslået udsigt og historisk formidling om den nærliggende kalkgrav og områdets læplantningsarbejde.
Læs mere om uddelingen her

Privat plantage åbnes for alle

Ægtepar åbner deres plantage for alle, og med støtte fra blandt andet Hedeselskabet opfører de en grøn hyggeplads, hvor naturnydere kan slå sig ned og nyde stilheden og den medbragte kaffe.
Læs mere om uddelingen her

Rekreativt område på Bornholm

Der kommer cirka 7.000 turister årligt og besøger Nyker Kirke, der er Bornholms mindste rundkirke, men arealet foran kirken ved præstegården har trængt til et ansigtsløft. Et løft som i 2014 blev muligt med støtte fra medlemspuljen.
Læs mere om uddelingen her

Mere most til midtjyder

SorringMost sørger hvert år for, at tonsvis af nedfaldne frugter i det midtjyske lokalområde omdannes til litervis af most. Projektet støttes med midler fra Hedeselskabets medlemspulje.
Læs mere om uddelingen her