Medlemspuljen

Hedeselskabets medlemmer er engagerede i og har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt om i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at Hedeselskabet investerer sine midler i de bedst tænkelige projekter, som bidrager til at udvikle natur, miljø, energi og levevilkår i Danmark. Derfor uddeler Hedeselskabet i 2018 i alt 250.000 kroner via medlemspuljen til 10 gode, lokale projekter. Det betyder, at der kan søges 25.000 kroner pr projekt. Der har været ansøgningsfrist for medlemspuljen 2018.

Oplysninger om medlemspuljen 2019 vises her efter den 1. oktoer 2018.


Uddelingerne

Siden 2014 har vi uddelt midler via medlemspuljen. Læs om nogle af uddelingerne nedenfor.

2018
En ny skovhave i Odense

Fælleshaven Rubra tilplanter et område med spiselige urter og bærbuske i Fælleshaven Rubra. Haven anlægges ud fra permakulturens principper og skal være med til at inspirere borgere til, hvordan man kan dyrke sin have bæredygtigt på naturens præmisser.
Læs mere om skovhaven her

Spiselig skovhave ved Løkken

Etablering af en offentlig, spiselig skovhave efter permakulturens principper til glæde og gavn for alle beboere i Ingstrup og omegn. Skovhaven skal drives af frivillige, som skal i gang med rydning af arealet.

Attraktive udenomsarealer til spejderne

Beplantning i forbindelse med etablering af udenomsarealer ved DDS (Det Danske Spejderkorps) tæt på Tokkekøb Hegn til glæde for spejdere og for områdets andre børn og familier, skoler og institutioner, så de kan få en god naturoplevelse.

Uderum på Tuse Næs ved Holbæk

Opførelse af sheltere for at kunne give beboerne på halvøen Tuse Næs mulighed for at få nogle gode oplevelser i naturen. Yderligere vil også brugerne af Isefjordsstien kunne benytte stedet som overnatning og samvær i shelter og hygge ved bålplads.
Læs mere om uderummet på Tuse Næs

Stengærde ved Lyttesholm Naturcenter

Ved Lyttesholm Naturcenter i Rødby etableres et stengærde, som skal anvendes i naturcentrets formidling af naturen i området. På og i stengærdet vil der kunne ses lokal flora og fauna, såsom blomster, sommerfugle, firben og andet.

2017
Gjern Naturby får mobilt naturhus

I Gjern arbejdes med udvikling af byen med udgangspunkt i den smukke natur i området. Visionen er at trække naturen mere ind i byen og give mulighed for at bevæge sig mere ud i naturen omkring Gjern. Det sidste er nu en mulighed med byens nye mobile naturhus.
Læs mere om Naturhuset her

Forbedring af parken ved Tørning Mølle

Nu kan gæsterne snart tage en kop kaffe ved et af de nye bordebænkesæt i parken ved Tørning Mølle og de frivillige får motor på saven, når de skal pleje de grønne arealer.
Læs mere om uddelingen her

Pleje af gadekær i Gl. Allerslev

I Gl. Allerslev havde bylauget længe ønsket at pleje byens gadekær og gøre området mere tilgængeligt og samtidig bevare naturens mangfoldighed og biodiversitet. Nu har de fået deres naturperle.

læs mere om projektet her

Vandløbsmakeover ved Præstø Fjord

Krobækken, der løber ud i Præstø Fjord og dermed er en del af det kendte ”Naturrum Præstø Fjord”, er et af Danmarks bedste vandløb til at producere ørredyngel. Bækken kan nu igen leve op til sit ry.
Læs mere om uddelingen her

2016
Støtte til et botanisk paradis

Allindelille Fredskov er kendt nationalt og lokalt som en enestående naturlokalitet. Skovens natur er et levende natur- og kulturminde, der skal holdes vedlige. Med støtte til køb af en fingerklipper får de frivillige kræfter i skovens naturplejegruppe, der supplerer skovens traditionel drift, nu bedre muligheder for at forbedre og vedligeholde skovens tilstand.
Læs mere om uddelingen her

Spis din skov

Nordmandsmosen er et bynært naturområde på 12 hektar i Skibby bestående af løvskov, enge, moser og søer. Nu er der med spejderne i front plantet frugttræer, bærbuske og diverse nøddesorter til gavn og glæde for dyr, fugle, spejdere og naboer.
Læs mere om skoven her

Støtte til havhaveprojekt i Ebeltoft Vig

I 2011 blev Foreningen Havhaver i Syddjurs stiftet, og siden da har de arbejdet med dyrkning af marine råvarer i Ebeltoft Vig. Hedeselskabet har støttet etablering af et edderfugleværn, da fuglen ofte tømmer linerne for de muslinger, som de lokale skulle have haft i gryderne.
Læs mere om uddelingen her

Lokale borgere sikrer kulturarv i Arnborg

Hjemstavnshuset Arnborg er en tidligere købmandsbutik og privat bolig opført i 1890 og stod i mange år som en ruin. Lokale borgere i Arnborg besluttede i 1997 at købe og restaurere huset. De har modtaget støtte fra Hedeselskabets medlemspulje og kan nu isolere huset.
Læs mere om uddelingen her

2015
Fra trist skov til lys og åben lund

I Skals har grundejerforeningen Vesterled/Vestervænget fået plantet en mindre, men ny og spændende lund på foreningens fællesarealer tæt på legepladsen og bålhytten. Der var festlig musik, sang, flag, balloner og grillpølser da det nye fællesareal ’FÆLLESLUNDEN’ blev taget i brug.
Læs mere om "Fælleslunden" her

Lokale Tim-borgere sikrer den nære natur

Den selvejende institution Tim Mose arbejder for at forbedre adgang til og oplevelser i den lokale natur, og til det arbejde har de modtaget 20.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, midler som skal gå til renoveringen af en sø.
Læs mere om uddelingen her

Bylaboratorium i Aarhus

Der er mange måder at arbejde med klimatilpasning og byudvikling. I Aarhus arbejder Mejlgade Lab ved projektleder Jonatan Marcussen på et væld af projekter med borgerne i nærområdet som omdrejningspunkt. Et af projekterne har Hedeselskabet valgt at støtte med midler fra medlemspuljen.
Læs mere om uddelingen her

Hjerl Hede modtager midler til hedegården

Hjerl Hede vil styrke formidlingen omkring deres hedegård ’Kvosted’, og det arbejde har Hedeselskabets medlemspulje støttet med midler.

Læs mere om uddelingen her

2014
Det stærke, lokale sammenhold

Historien om Fabjerg ved Lemvig er historien om en vestjysk landsby med et solidt sammenhold og et enormt lokalt engagement. Et nyt torv er på plads i byen og det har Hedeselskabet støttet.
Læs mere om uddelingen her.

Nyt udsigtstårn er højeste punkt på Thyholm

Et otte meter højt tårn på et højdedrag er nu Thyholms højeste punkt og et nyt udflugtsmål med storslået udsigt og historisk formidling om den nærliggende kalkgrav og områdets læplantningsarbejde.
Læs mere om uddelingen her

Privat plantage åbnes for alle

Ægtepar åbner deres plantage for alle, og med støtte fra blandt andet Hedeselskabet opfører de en grøn hyggeplads, hvor naturnydere kan slå sig ned og nyde stilheden og den medbragte kaffe.
Læs mere om uddelingen her

Rekreativt område på Bornholm

Der kommer cirka 7.000 turister årligt og besøger Nyker Kirke, der er Bornholms mindste rundkirke, men arealet foran kirken ved præstegården har trængt til et ansigtsløft. Et løft som i 2014 blev muligt med støtte fra medlemspuljen.
Læs mere om uddelingen her

Mere most til midtjyder

SorringMost sørger hvert år for, at tonsvis af nedfaldne frugter i det midtjyske lokalområde omdannes til litervis af most. Projektet støttes med midler fra Hedeselskabets medlemspulje.
Læs mere om uddelingen her