Grønne marker

K/S OilRem

K/S Oilrem har til formål at drive metoder, teknikker og produktionsenheder til oparbejdning, separation og genanvendelse af materialer indeholdende miljøfremmede stoffer som f.eks olie. Produktionsenheder kan oprettes som datterselskaber, Joint venture-selskaber eller tilsvarende, I de lande, der skal opereres i. Formålet med driften er at opnå genanvendelse primært af den indeholdende olie, men også af de fyldstoffer, der måtte forefindes i materialet, herunder sten- og sandmaterialer der kan genanvendes fra processen.

K/S OilRem

v/ Rune Dyre Jespersen
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby
Danmark