Grønne marker

Hedeselskabet støtter fjernelse af PFAS

PFAS er strøget højt op på listen over bekymrende kemiske stoffer i vores omgivelser, der har en uhensigtsmæssig indvirkning på menneskers helbred. Derfor støtter Hedeselskabet nu et projekt, der skal hindre udbredelse af PFAS.

Det gemmer sig i alt fra fødevareemballage, brandslukningsskum til imprægnering af tekstil, og koncentrationer kan måles i blod såvel som modermælk – og senest er det også fundet i økologiske æggeblommer. PFAS, der er en fællesbetegnelse for en række syntetiske flourstoffer, er alle vegne – og stofferne er blevet kædet sammen med en række sundhedsskadelige indvirkninger på mennesker heriblandt svækket immunforsvar.

Miljøminister Magnus Heunicke har da også kaldt PFAS-forurening for det potentielt største miljøproblem i Danmark.

Hedeselskabet har derfor valgt at støtte et projekt, der skal undersøge muligheden for at undgå spredning af PFAS gennem oprensning af slam før spredning til jorden, men også om man, hvis spredningen er sket med farlige niveauer til følge, kan oprense eller nedbryde PFAS fra jorden.

PFAS-stofferne er meget giftige og betragtes som et uendeligt kemikalie i naturen, da det nedbrydes meget langsomt og kan akkumuleres i fødekæden helt fra vand og planter via dyr til mennesker.

Projektet er delt op i to faser, hvor fase 1 afvikles i løbet vinter/forår 2023, mens fase 2 starter efter vinteren og forløber i cirka 6 måneder.

Fase 1

Stop spredning, men bevar slam som næringskilde

Her testes det, om man gennem spuling af jorden ved 500 bars tryk kan frigøre PFAS-stofferne fra de bindinger, de måtte have til partikler i slammet eller jorden. Herved burde PFAS blive overført til en vandfase, der ved brug af et biologisk nedbrydeligt stof (PetroMAx®) fastholdes, indtil det kan skimmes af som skum på overfladen af vandet.

Fase 2

Oprensning af påvirkede marker

Hvis marker allerede er blevet tilført store mængder PFAS, vil det være meget omkostningstungt at rense op med de metoder, der kendes i dag. Fase 2 består derfor i et forsøg med tilsætning af et aktivator stof, der er udviklet til at få naturlige jordbakterier til at kunne nedbryde PFAS i overfladejorden. Der skal derfor lave et markforsøg, der vil strække sig over en helt vækstsæson, hvor nedbrydningen af PFAS skal følges. 

FAKTA

Projektejeren er K/S OilRem, der leverer alt det praktiske, mens rådgivende ingeniørfirma Techrem ApS er projektleder og koordinator for aktiviteterne. HedeDanmark leverer det PFAS-belastede slam, som skal indgå i fase 1. Jorden til fase 1 og hele fase 2, forventes lavet på engen i Korsør, hvor brandskolen har være kilde til massiv spredning af PFAS til åløb og enge.

Det samlede projekt er beløbssat til 1,4 millioner kroner, hvoraf Miljøstyrelsen bidrager med cirka 800.000 kroner, Hedeselskabet med 150.000 kroner mens resten er egenfinansiering fra K/S OilRem.