Thea Schmidt Poulsen

Publiceret 24.03 2017

Interview med legatmodtager

Thea Schmidt Poulsen
M.Sc. Geografi og geoinformatik, Københavns Universitet
Et års masteruddannelse i Sustainability, Entrepreneurship and Design ved Brunel University i London, september 2016 – september 2017

Hvad er dine visioner med uddannelsen?
”Jeg håber mest af alt at kunne omsætte noget af den teoretiske viden, jeg har om bæredygtighed, og udvikle den innovative og forretningsorienterede del af bæredygtighedsprocessen.”

Hvad betyder det for dig, at du har mulighed for at rejse ud og hente viden?
”For mig betyder det, at jeg bygger videre på den viden, jeg allerede har. Som geograf har jeg en bred viden om sammenspillet mellem mennesker og miljø, og ved at et bæredygtig sammenspil mellem disse er livsvigtig. Jeg har dog på min danske uddannelse ofte følt, at der manglede en kobling til ”det virkelig liv”. På min uddannelse i London får jeg mulighed for f.eks. at designe produkter eller services, eller afprøve forretningsideer og virksomhedsopstart, alt sammen med udgangspunkt i bæredygtighedskonceptet. Det giver mig den praktiske vinkel jeg har savnet.”

Hvad er din oplevelse af opholdet indtil videre?
”Først skal man lige vænne sig til London. Det er en stor by, hvor det tager lang tid at komme omkring og alting er dyrt, men det er også fedt her. Studiet er super spændende. Vores hold er tilknyttet tre forskellige fakulteter; bæredygtighed, business og design. Det betyder, at jeg møder enormt mange studerende med meget forskellige baggrunde. Der er de hardcore business- og designstuderende, som ikke nødvendigvis forholder sig til bæredygtighed inden for deres fag, og det er spændende for mig at forsøge at påvirke dem i den retning.”

Var der ikke de samme muligheder i Danmark?
”Ikke umiddelbart. Jeg manglede i hvert fald samspillet mellem forskellige felter, og der synes jeg, at vi i Danmark er lidt for fastlåste inden for den enkelte uddannelse. Til gengæld er vi danske studerende gode til at forhold os kritiske til det, vi bliver stillet over for, og vi går meget systematisk til værks i gruppearbejdet. Det kan godt være en udfordring at arbejde på tværs af kulturer, men det er netop også det, der er spændende.”

Er du blevet klogere på, hvad du kunne tænke dig efter studiet?
”Både og. Nogle gange bliver man mere forvirret ved at få åbnet en ny verden, og ved at gå ned ad denne vej, har jeg set en masse nye muligheder. Det lægger umiddelbart op til, at man starter egen virksomhed, men jeg er ikke sikker på, at det er vejen for mig. Jeg kunne godt tænke mig at indgå i en etableret virksomhed og styrke arbejdet med bæredygtighed.”