Ditlev Otto Juel Reventlow

Publiceret 28.03 2017

Interview med legatmodtager

Ditlev Otto Juel Reventlow
Ph.d inden for naturnær skovdrift og dens konsekvenser for træproduktionen.
Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Fire måneders studier ved Technical University Münich. I Tyskland har de anvendt naturnær skovdrift siden 1940'erne, og Danmarks har kun 11 års erfaring heri - derfor er der mulighed for at hente værdifuld viden med hjem.

Hvad er dine visioner med din uddannelse?
Jeg vil gerne bidrage til at vi forvalter og benytter naturen på bæredygtig vis. Skovbrug står for mig som vel nærmest den mest bæredygtige udnyttelse af naturressourcer overhovedet. Dette er en væsentlig grund til at jeg valgte denne uddannelse.

Hvad betyder det for dig, din uddannelse og fremtid inden for faget, at du har mulighed for at rejse ud og hente viden?
Ekstremt meget. Naturnær skovdrift er så nyt i Danmark at det er begrænset hvad vi har af erfaring med det herhjemme. Omvendt har Tyskland en meget længere historik med brug af naturnære skovsystemer. Det er derfor en god chance for mig til at bringe ny viden om naturnær skovdrift hjem til Danmark.
Danmark er ikke et traditionelt skovbrugsland, så det er i særdeleshed en branche, hvor det er vigtigt at være internationalt orienteret. Det oplevede jeg selv dengang jeg under mit kandidatstudie læste i Canada – et land hvor skovbrug har en anden plads i samfundsøkonomien, end det har i Danmark. 

Hvad betyder det for dig, at du har modtaget Hedeselskabets jubilæumslegat?
Rigtig meget! Jeg har altid været inspireret af Dalgas, som gennem sin viden om naturen overvandt de hårdføre forhold på heden. Tingene ser helt anderledes ud i dag herhjemme, og mennesket kæmper ikke længere mod naturen men for en langsigtet bæredygtig forvaltning. Hedeselskabet står for mig som en visionær virksomhed, som er fulgt med denne udvikling.