Uroligt vand

Tre gyde- og opvækstområder for laksefisk i Skjern Å, på en strækning fra rensningsanlægget i Sønder Felding til udløbet af Præstegaard Bæk.

Gydebanker i Skjern Å

Skjern Å
Danmark