Morten Ørskov Larsen i laboratoriet

Morten Ørskov Larsen

Diplomingeniørstuderende med specialisering i energiteknologi, Aarhus Universitet

Morten Ørskov Larsen i maskinrummet
Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spanien

Morten Ørskov Larsen

Jeg ved, at et studieophold på UPC vil styrke min uddannelse og være til gavn for mine fremtidige arbejdsgivere og derved være med til at styrke den danske industri yderligere, samt være med til at skabe et stærkt internationalt netværk, som kan generere spændende fremtidsmuligheder. Min drøm er at være med til at drive den grønne omstilling frem i industrien her i Danmark, hvorfor kurser i energiteknologi især har fanget min interesse.

Morten Ørskov Larsen i barselona

Rejsebrev: Teknologiske muligheder for at skabe en grønnere og mere bæredygtig fremtid

15. april 2022

Kære Hedeselskabet

Foråret er i fuldt sving, og det samme er semesteret på Universitat Polytécnica de Catalunya. 

Vi er godt halvvejs igennem semestret, og forelæsninger, laboratorietimer og eksaminer er i fuld gang. Det er virkelig interessant at prøve kræfter med en ny og anderledes måde at studere på, og ikke mindst at få et indblik i de spanske studerendes hverdag. 

Jeg har været så heldig at få mulighed for at følge kurser, der har fokus på teknologiens indflydelse og påvirkning af miljøet, og ikke mindst, hvordan vi kan udnytte de mange teknologiske muligheder for at skabe en grønnere og mere bæredygtig fremtid - især hvad angår energiforsyningen.
Det er interessant at se, hvor stor en opbakning der er fra universitetet og de studerende for at integrere flere og flere af disse kurser i den obligatoriske undervisning. Mere end 600 studerende er tilmeldt disse valgfagskurser på min årgang. Det vidner om, at der er en stor interesse fra alle sider om at få bæredygtighed og miljøbeskyttelse ind på dagsordenen. Derudover er det fedt at mærke, at der er så mange, som har de samme faglige interesser som mig, hvilket bare er med til at gøre undervisningen det mere levende og spændende. 

Jeg vil endnu engang gerne have lov til at sige tak til Hedeselskabet for at hjælpe mig afsted på denne rejse. Tak for at give mig muligheden for at opleve, hvordan det er at studere i et andet land, og ikke mindst på et universitet, der er anerkendt for at være det bedste i Spanien indenfor lige netop mit uddannelsesområde.  

Varme forårshilsner fra Barcelona
Morten Ørskov Larsen