Arbejsgrupp omkring Byens Hus Mørke

Byens Hus - samlingssted, kulturhus, medborgerhus.

Byens Plads" bliver til efter mange af de samme principper som "Byens Hus" med borgerinvolvering og frivillighed. Der anvendes genbyg materialer kombineret med energivenlig intelligent lys der understøtter fortællingen om "Lys i Mørke". 

Byens Plads bliver for alle borgere i Mørke. 
Et sted man samles og et pejlemærke for byen, centralt på Hovedgaden. 

Byens Hus

Byens Hus Mørke
Ebetoftvej 7
8544 Mørke
Danmark