Baldersbæk Plantage infoskilte

Tilplantningen af Københavnerplantagen Baldersbæk blev påbegyndt i 1890, og den fremstår i dag med varieret natur, flora og fauna. 

Fænomenet ’københavnerplantager’, opstod i slutningen af 1800-tallet som en del af det store skovrejsningsprojekt. Det blev iværksat med Hedeselskabet i spidsen for at opdyrke den jyske hede. De mest udmagrede jorde blev på grosserer og fabrikant Holger Petersens initiativ opkøbt af rige københavnere, vel vidende, at de aldrig ville komme til at tjene penge på disse arealer. Hensigten var en bedre udnyttelse af jorden, at skaffe arbejde til lokalbefolkningen, gavntræ til landet og nogle rekreative områder til ejerne selv.

Læs mere her.

Baldersbæk Plantage

Baldersbæk Plantage
Baldersbækvej 46
Hejnsvig
6682 Hovborg
Danmark