Fem bænke i Baldersbæk

Nye bænke i Baldersbæk

Naturområdet omkring lystslottet Baldersbæk fortæller historien om Københavnerplantagerne, deres ejere og natursyn i begyndelsen af 1900-tallet. Det er også en stor del af Hedeselskabets historie. Hedeselskabet har støttet foreningen bag med midler til nye bænke til gæster i plantagen.

Baldersbæk Plantage er den største af københavnerplantagerne i Hovborg-området. Omkring år 1900 anlagde velhavende københavnere sammen med Hedeselskabet en række plantager på den jyske hede. Motivet var dels at gøre en indsats for fædrelandet, skabe arbejdspladser og ændre kulturlandskabet – dels at skaffe sig selv en række herlighedsværdier.

Baldersbæk blev anlagt af grosserer Holger Petersen, der investerede både penge og energi på tilplantningen af heden omkring Hovborg. I 1891 købte han en forfalden hedegård og 625 tønderland jord. Her anlagde han Baldersbæk Plantage og byggede Villa Baldersbæk, og i 1910 blev have- og naturanlægget anlagt.

Hvert år kommer rigtig mange besøgende i området. Foreningen til bevarelse og formidling af natur og kulturmiljøet i de danske skove understøtter på forskellig vis mulighederne for netop at opleve Baldersbæk Plantage. Ønsket om nye bænke ved en af parkeringspladserne har næstformanden Ilse Due længe haft, og hun udtrykker det således:

Det vil være så fint at få et sted, hvor en skoleklasse eller en plejehjemsgruppe kan sætte sig samlet. Hvad kunne være bedre end et selskab af fem bænke med Holger Petersen, Enrico og Christian Dalgas, Københavnerplantagerne, Baldersbæk og Hedeselskabet fræset ind. Altså lige her, hvor det startede.

På en af de sidste dage i september 2020 kom de fem tonstunge massive og sortbejsede egebænke på plads. De står med en åben indbydelse til at sætte sig og fordybe sig i stedets historie, men også som et monoment over de selskaber og personer, der rejste skov i Jylland for over 100 år siden.

Der uddeles årligt midler til ti projekter fra Hedeselskabets medlemspulje, og fælles for dem er, at de har en stærk lokal forankring. For Hedeselskabet var det nærliggende at støtte initiativet i Baldersbæk Plantage, som Hedeselskabet historisk har en tæt tilknytning til.

Stendysse

VIDSTE DU

Københavnerplantager opstod i slutningen af 1800-tallet som en del af skovrejsningsprojekterne.

Størstedelen af Baldersbæk Plantage, anlagt af Holger Petersen, er karakteriseret ved fredede og naturbeskyttede arealer.

Holger Petersen var en mand, der evnede at udnytte industrialiseringens muligheder til at skabe sig en betydelig formue. Han var ved sin død blandt landets absolut rigeste personer. 

Hvert år inviterede Holger Petersen en lang række af landets bedste kunstnere til Baldersbæk.

Læs mere om Baldersbæk Plantage her.