Ansøg om støtte

Hvad støtter vi

Vi prioriterer projekter:

 • der er i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf inden for natur, miljø og energi.
 • der fremadrettet skaber værdi for samfundet og tager sit udgangspunkt i benyttelse og beskyttelse af naturen.
 • der kommer mange mennesker til gode.
 • som Hedeselskabet har fulgt fra idéfasen eller tæt på idéfasen.
 • som har en unik eller anderledes idé, indhold, målgruppe eller lignende.
 • der skaber formidling/vidensdeling eller som skaber mulighed for formidling/vidensdeling om natur, miljø og energi.
 • der er synligt for mange mennesker enten generelt eller i lokalsamfundet.

Hvad støtter vi ikke

 • projekter, hvor der ikke er sikret en efterfølgende drift.
 • opførelse af offentlige bygninger, privat bolig- og erhvervsejendomme og vedligeholdelse af disse.
 • opkøb af fast ejendom herunder skov.
 • uddannelse, studierejser og lignende.
 • religiøse og politiske formål

Sådan søger du

Du kan søge om støtte hos os ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her.

Vi behandler din ansøgning

Vi har ingen faste ansøgningsfrister, men behandler indkomne ansøgninger 4 gange årligt og der kan derfor gå op til 3-4 måneder inden du får svar på din ansøgning.

Hvilke krav stiller vi

I forbindelse med tilsagn om støtten aftales form og omfang af afrapporteringen på projektgennemførelse og regnskab. 

Krav om synlighed
Modtageren af støtte fra Hedeselskabet er forpligtiget til i videst muligt omfang og i samarbejde med Hedeselskabet:

 • at deltage i offentliggørelse af støtten via udsendelse af pressemeddelelser, presseinvitation, indvielse og lignende aktiviteter.
 • at offentliggøre støtten på egen hjemmeside med link til Hedeselskabets hjemmeside og gengivelse af Hedeselskabets logo.
 • at opsætte informationstavle og sponsorskilt med Hedeselskabets logo (alternativ gengivelse i kolofoner ved digitale og trykte medier).
 • at omtale støtten og gengive Hedeselskabets logo ved udgivelse af publikationer omkring det støttede projekt.

Ansøgningen indsendes til:
Hedeselskabet
Att.: Medlemsudvalget
Klostermarken 12
8800 Viborg

projektansogning@hedeselskabet.dk

Kontakt
Projektchef Vibeke Højen, mobil 4037 9147, vh@hedeselskabet.dk

Bemærk
Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Derfor bedes du kontakte os, såfremt du ikke modtager en bekræftelse pr mail inden for et par dage.