Principskitse-Rødding_Højskolebæk

Vild natur og lokal biodiversitet i Rødding

Planerne om at forvandle et stykke konventionel landbrugsjord til vild natur ved Rødding Højskole bliver efter en storstilet lokal indsamlingskampagne nu belønnet med økonomiske støtte fra blandt Hedeselskabet og Nordea-fonden.

En storstilet lokal indsamlingskampagne resulterede i foråret i, at Rødding Højskole sammen med lokale borgere og virksomheder samlede over 500.000 kr. ind til en genslyngning af Rødding Bæk og til arbejdet med at forvandle et stykke landbrugsjord vest for Rødding Sognekirke til mere bynær vild natur. Alt sammen for at fremme biodiversitet samt dyre- og planteliv til glæde for natur og mennesker i Rødding og omegn.  

Afhængig af støtte udefra
Med resultatet af den lokale indsamling, og med et samlet budget på mere end 3 mio. kr., ansøgte Rødding Højskole en række fonde og råd med et håb om yderligere opbakning til initiativet. I løbet af efteråret er der kommet svar på disse ansøgninger, og det er en yderst tilfreds forstander, der op til jul kan gøre regnskabet op.

Endnu en gang har det vist sig, at Rødding Højskole og Rødding by i tæt samarbejde formår at gøre en forskel. Da lokale borgere i foråret gik gennem byen og stemte dørklokker, vidste vi reelt ikke, om vi nåede i mål. Men den lokale støtte skabte et afgørende afsæt for, at vi nu kan konkludere, at det er lykkedes at opnå den nødvendige eksterne støtte, der gør en genslyngning af Rødding Bæk mulig.

Mads Rykind-Eriksen
Forstander, Rødding Højskole

Samlet set er det lykkedes at tilvejebringe mere end 2,3 mio. kr. til projektet gennem fonde og råd. De mange bidrag kommer fra Nordea-fonden, Friluftsrådet, Hedeselskabet og Frøs Sparekasse.  

Projektet åbnet grundlovsdag 2023
Arbejdet blev igangsat da vinteren 2023 slap sit tag, og de første tegn på forår dukkede op. Arbejdet med at konvertere marken til eng og genetablering af bækken tog fart. Med etableringen færdig og ambitionerne høje, er det nu naturen og dyrelivet, der skal vokse og udvikle området til det attraktive og vekslende grønne område, til gavn for både børn og voksne i lokalområdet. 
Det var en glad og stolt forstander for Rødding Højskole, der taknemmelig over for den store opbakning til projektet, kunne lade den røde snor klippe og give de hundredvis af fremmødte gæster adgang til området, der fortsat skal udvikles med endnu mere natur og biodiversitet.

Højskolebækken

FAKTA

  • Området er på ca. 4 ha, og ligger vest for Rødding Sognekirke. 
  • Arealet åbnes for offentligheden grundlovsdag 2023.
  • Udover vild natur og en genslyngning af Rødding Bæk kommer området til at rumme vådområder, stier, broer, udkigstårn og shelter.
  • Genetableringen af Rødding Bæk bliver Røddings bidrag til konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”, der er støttet af Miljøministeriet og følges af Danmarks Radio.