Biernes fantastiske verden

Ung generation tager ansvar for vores natur

Til projektet ’Biernes fantastiske verden’ uddeler Hedeselskabet 150.000 kroner til Danish Doc Production ApS, ved filminstruktør og filmproducent Anja Dalhoff.

Formålet med projektet er at engagere børn og unge i natur og biodiversitet ved en kombination af flere medier, herunder film og interaktive udfordringer.

Projektet henvender sig til børn og unge fra femte klasse og opad og skal distribueres til skoler og uddannelsesinstitutioner, formidlet af Danmarks Biavlerforening og forventes at være klar i foråret 2023.

Naturen er i krise, mange ved ikke hvad biodiversitet betyder. Vi har brug for børnene og de unge til at skabe bedre levevilkår i naturen og lære om, hvordan naturlige processer kan genindføre bæredygtighed og biodiversitet. Det er hensigten med vores projekt.

Anja Dalhoff, filminstruktør og filmproducent, Danish Doc Production ApS

Projektet består af en filmserie i fire dele om natur, biodiversitet, bier og bestøvning. Til filmserien udarbejdes et skriftligt følgemateriale med faktaark og opgaveark.

Unge viser vejen frem for andre unge
Der vil være fokus på to elever. Jonas på 16 år, der arbejder på at skabe biodiversitet i familiens have, og som har fået til opgave at omplante cirka 1.000 kvadratmeter til vild natur på hans skole. Jonas er castet til at være med i filmen på grund af hans passion for natur og dyr, som han har et usædvanlig stort kendskab til. Ideen er, at han således kan blive rollemodel for andre unge, der ønsker at lave lignende initiativer.

Udover Jonas medvirker Laura på 15 år, som har to bistader i haven. Hun er også en passioneret naturpige og kæmper en sej kamp for at hjælpe de vilde bier, som hun får viden om fra Lise Hansted, der er forsker i bestøvning og vilde bier. Hun vil ligesom Jonas gerne skabe bedre forhold i naturen for at de truede dyrearter og beplante haven omkring hendes hus med bivenlige planter.

Både Jonas og Laura har deltaget i et praktikforløb hos HedeDanmark, hvor de kom helt tæt på HedeDanmarks arbejde med biodiversitet på Lolland, med besøg hos det store badeland Lalandia og hos NK-Forsyning, som begge har fokus på at give naturen bedre forhold på de udendørs arealer.

”Vi kiggede nærmere på de elementer, der skal være til stede for at give insekter og dyr leveområder, herunder mad, vand, ynglesteder og natlogi i form af blomsterblandinger, søer, langt græs og grenbunker, store sten og grus," siger Rise Herlev Wulf, driftsleder i HedeDanmark og praktikvært for Jonas og Laura.

Praktik i biodiversitet

Her kan du se en forkortet udgave af det undervisningsmateriale, der er produceret.

Danish Doc Production

Hedeselskabet har støttet projektet, der er ansøgt af Danish Doc Production ApS. 

Danish Doc Production ApS er et dansk produktionsselskab, der har til formål at udvikle, finansiere og producere dokumentarfilm. Filmene behandler oftest sociale, humanitære og antropologiske emner. Selskabets vision er, at lave dokumentarfilm af høj kvalitet, der sætter sig fast på seerens nethinde – de laver film, man ikke bare kan ryste af sig efter at have set dem. Visionen gælder uanset om filmene omhandler de svageste i vores samfund, kulturelle fænomener eller om komplicerede videnskabelige eller historiske forhold.