Grødeskæring2000

Støtte til ny viden om grødeskæring

Grødeskæring er et velkendt værktøj til at afhjælpe vandføringen i de små danske vandløb, men effekten af grødeskæring og betydningen af, hvordan og hvornår har ikke tidligere været systematisk dokumenteret. Det bliver der lavet om på i et fireårigt projekt i Assens Kommune. Hedeselskabet har støttet projektet.

Små vandløb udgør på landsplan cirka 75 procent af samtlige målsatte vandløb, og i mange af løbene anvendes grødeskæring for at sikre vandføringsevnen. Men der findes stort set ingen systematisk dokumentation af, hvordan forskellige metoder og tidspunkter påvirker vandføringsevnen og den økologiske tilstand.

”Projektet er banebrydende derved, at det som det første af sin art tilfører nødvendig ny og dokumenteret viden om effekter af forskellige grødeskæringsmetoder og -terminer på vandføringsevne og miljøtilstand i små danske vandløb. Projektets resultater vil skabe grundlag for mere realistiske forventninger til grødeskæringens effekter på vandføringsevnen og på mulighederne for målopfyldelse. Dermed sikres ny og databaseret viden til landbrug og myndigheder til nytte for forvaltning af både afvandingsinteresser og miljøtilstanden.,” siger projektleder ved Assens Kommune Jannik Seslef.

Det er et fireårigt projekt, som løber fra 2019-2022, og forsøget gennemføres på 65 vandløbsstrækninger, der hver er cirka 200 meter lange, og effekterne af grødeskæring dokumenteres gennem intensiv hydrometrisk overvågning og undersøgelser af den økologiske tilstand.

Vi håber, at projektets resultater vil skabe grundlag for mere realistiske forventninger til grødeskæringens effekter på vandføringsevnen og på muligheder for målopfyldelse. Vi sikrer ny og databaseret viden til både landbrug og myndigheder til nytte for forvaltningen af både afvandingsinteresse og miljøstand. En viden der har manglet i mange år.

Hedeselskabet har støttet projektet med midler, og Orbicon, som indtil for nyligt var ejet af Hedeselskabet er med i projektgruppen, som også tæller Aarhus Universitet og Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark.

Hedeselskabet har ønsket at støtte projektet da vi har mere end 150 års erfaring med vandløb, og vores datterselskab, HedeDanmark, arbejder dagligt med grødeskæring. At der nu kommer fokus på, hvordan vi – både entreprenører, kommuner og landmænd, tilrettelægger arbejdet bedst, kommer alle til gode.

Projektet er støtte af: Promilleafgiftsfonden, Assens Kommune, HavørredFyn, HedeDanmark og Hedeselskabet.

Se og hør mere om grødeskæringsprojektet her

FAKTA

Assens Kommune er initiativtager til projektet og har i samarbejde med Aarhus Universitet, WSP (tidligere Orbicon) og HedeDanmark indledt et fireårigt forskningsprojekt, der indebærer forsøg med grødeskæring i små vandløb i Assens Kommune.

Til projektet er udvalgt 65 forsøgsstrækninger, hvor der udføres grødeskæring på forskellige tidspunkter, intervaller. Der foretages løbende målinger af effekten på grødeskæringen.

Læs mere om projektet

Læs slutrapporten (2024) på projektet