Regnsvandsbassin Hørhusene

Regnvandsbassin med rekreativ muligheder

Mottoet ’Vores natur. Vores ansvar’ er for forsyningsselskabet Fors A/S noget der tages alvorligt. Et af de mange tiltag betyder at der ved oprensning af regnvandsbassiner samtidig arbejdes med at forskønner områderne omkring dem, øge biodiversiteten og gøre områderne mere tilgængelige.

Formålet er at udfolde de rekreative muligheder for besøgende til bassinet, skaber den adgang og nærhed til området. Derudover giver mere plads til naturen ved ændring af vedligeholdelsesmetode og øger mangfoldigheden af naturen og dermed skabe en læringsrum for børn. Det kan f.eks. indebære at indhegninger fjernes, gangbroer bygges, såning af vilde blomster og der laves levesteder for insekter.

Nye oplevelser ved bassinet i Hørhusene
Regnvandsbassinet i Hørhusen ligger i et område, hvor lokalplanen har udpeget arealet som rekreativt areal med blandt andet et græsningslaugareal og en å tæt ved bassinet.

Med ændringerne omkring regnvandsbassinet har Fors ønsket at give muligheden for at gå på stien langs vandkanten eller over søen på broen. Det er forskellige spændende oplevelse besøgende får på pladsen. Broen over regnvandssøen giver mulighed for at komme helt tæt på vandet, så man kan nærstudere fisk, vandinsekter og -planter. De fældede træer fra oprensning af bassinet vil blive brugt til at skabe billebyer, hvor insekter og småkravl kan udfolde sig og medvirker til at øge biodiversiteten i området. Så naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye oplevelser.

Regnvandssø Hørhusene
Velkomsskilt Hørhusene

Lokal forankring
Samlet oprenser Fors ca. 30 regnvandsbassiner i kommunerne Roskilde, Lejre og Holbæk, og hvert projekt er forskelligt. Læs mere om Fors A/S her.

Ved bassinet i hørhusene har Roskilde Kommune bidraget med borde, bænke og affaldsspande, så området inviterer til både brug og beskyttelse, mens den lokale daginstitution står for tømning af affaldsspandene, så børnene fra en tidlig alder får miljø og affaldssortering ind under huden.

Den rekreative del af projektet gennemført med støtte fra Friluftsrådet/Danish Outdoor Council og Hedeselskabet, og for at sikre den lokale forankring er naboerne selv med til at slå græsset på stierne og opholdsarealerne.

HedeDanmark har bistået med oprensning og etablering af gangbroer.