Bro ved Tange badestrand

Nye naturbroer til Tange Sø

Hedeselskabet har støttet projektet, som skal øge tilgængelighed og give mulighed for bedre formidling af historien, biodiversitet og kulturlandskab i det smukke naturområde ved Tange sø.

Fredag den 5. august 2016 blev tre naturbroer langs Tange Sø indviet. Hedeselskabet har støttet projektet, som skal øge tilgængelighed og give mulighed for bedre formidling af historien, biodiversitet og kulturlandskab i det smukke naturområde.

Tange Sø har en unik kulturarv i forhold til Tangeværket og sammenhængen med resten af Gudenaasystemet, men der har længe været et ønske om at gøre brugeroplevelsen endnu større. Derfor har Hedeselskabet valgt at støtte etableringen af naturbroer ved den midtjyske sø.

Fredag den 5. august 2016 blev tre naturbroer langs Tange Sø indviet. Hedeselskabet har støttet projektet, som skal øge tilgængeligheden og give mulighed for bedre formidling af historien, biodiversitet og kulturlandskab i det smukke naturområde.

Tange Sø har en unik kulturarv i forhold til Tangeværket og sammenhængen med resten af Gudenaasystemet, men der har længe været et ønske om at gøre brugeroplevelsen endnu større. Derfor har Hedeselskabet valgt at støtte etableringen af naturbroer ved den midtjyske sø.

Jørn Würtz, formand for Støtteforeningen vedr. tursejlads på Tange Sø, fortæller: 

Tange Sø har en ret unik natur, og målet er at skabe bedre tilgængelighed for alle til at opleve livet på og ved søen. Det har vi gjort ved at etablere tre natur- og oplevelsesplatforme, som efter planen rækker 15 meter ud i søen. Den ene bro rækker dog 3 meter længere ud for at komme uden for sivbræmmen. Den besøgende får en fornemmelse af at være omsluttet af søens vand og sivskov – at være på en oplevelsesrejse i et helt særligt naturrum.

Det er Gudenaacentralen og Støtteforeningen vedr. tursejlads på Tange Sø, der har søgt midler hos Hedeselskabet, som så en stor værdi i at udbrede kendskabet til natur og biodiversitet.

Projektet henvender sig bredt til lokale foreninger, institutioner, beboere og turister i alle aldre. Fordelen er, at adgangen også bliver lettere for folk med handicap, og vi vil gerne støtte foreningens ønske om at nå endnu bredere ud med naturformidlingen. Det ligger helt i tråd med Hedeselskabets formålsparagraf,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

”Uden Hedeselskabets støtte var vi ikke nået så langt med projektet på så kort tid. Vi er glade for, at vi allerede denne sommer kan indvie både broerne og en ny turbåd. Det er et stort løft for området,” siger Jørn Würtz.

Projektet er i øvrigt støttet af Friluftsrådet, Silkeborg og Viborg Kommune.

Indvielse af klubhus og nye touchskærme
Ans IF Søsport og MTB indviede den 6. maj 2017 et nyt klubhus beliggende tæt ved Tange Sø og en af naturbroerne. Samtidig var der indvielsen af de nye touchskærme på broerne.

Via skærmene er der adgang til informationer om Tange Sø og naturformidling for området foruden direkte link til Gudenåcentralen og sponsorerne herunder Hedeselskabet.

Tange sø infoskærm 500

FAKTA

Hedeselskabet har støttet projektet, som skal øge tilgængelighed og give mulighed for bedre formidling af historien, biodiversitet og kulturlandskab i det smukke naturområde ved Tange sø.

Den færdige bro ved Tange Badestrand går 18 meter ud i Tange Sø og er, forsynet med rækværk. De øvrige to broer rækker 15 meter ud i søen. På tre af broerne er der opsat digitale skærme med adgang til information om Tange Sø med mere.

Link til Gudenaacentralen

Link til Støtteforeningen vedr. tursejlads på Tange Sø