Principskitse-Rødding_Højskolebæk

Fondsstøtte til vild natur i Rødding

Planerne om at forvandle et stykke konventionel landbrugsjord til vild natur ved Rødding Højskole bliver efter en storstilet lokal indsamlingskampagne nu belønnet med økonomiske støtte fra blandt Hedeselskabet og Nordea-fonden.

En storstilet lokal indsamlingskampagne resulterede i foråret i, at Rødding Højskole sammen med lokale borgere og virksomheder samlede over 500.000 kr. ind til en genslyngning af Rødding Bæk og til arbejdet med at forvandle et stykke landbrugsjord vest for Rødding Sognekirke til mere bynær vild natur. Alt sammen for at fremme biodiversitet samt dyre- og planteliv til glæde for natur og mennesker i Rødding og omegn.  

Afhængig af støtte udefra
Med resultatet af den lokale indsamling, og med et samlet budget på mere end 3 mio. kr., ansøgte Rødding Højskole en række fonde og råd med et håb om yderligere opbakning til initiativet. I løbet af efteråret er der kommet svar på disse ansøgninger, og det er en yderst tilfreds forstander, der op til jul kan gøre regnskabet op.

Endnu en gang har det vist sig, at Rødding Højskole og Rødding by i tæt samarbejde formår at gøre en forskel. Da lokale borgere i foråret gik gennem byen og stemte dørklokker, vidste vi reelt ikke, om vi nåede i mål. Men den lokale støtte skabte et afgørende afsæt for, at vi nu kan konkludere, at det er lykkedes at opnå den nødvendige eksterne støtte, der gør en genslyngning af Rødding Bæk mulig.

Mads Rykind-Eriksen
Forstander, Rødding Højskole

Samlet set er det lykkedes at tilvejebringe mere end 2,3 mio. kr. til projektet gennem fonde og råd. De mange bidrag kommer fra Nordea-fonden, Friluftsrådet, Hedeselskabet og Frøs Sparekasse.  

Projektet igangsættes
Når vinteren slipper sit tag, og de første tegn på forår dukker op, går arbejdet med at konvertere marken til eng og bæk i gang. Arbejdet forventes at være afsluttet i starten af sommeren 2023, og området vil være tilgængeligt for offentligheden umiddelbart efter. 

Luftfoto-Højskolebækken-Rødding

FAKTA

  • Området er på ca. 4 ha, og ligger vest for Rødding Sognekirke. 
  • Arealet åbnes for offentligheden efter indvielsen, der finder sted i løbet af sommeren 2023.
  • Udover vild natur og en genslyngning af Rødding Bæk kommer området til at rumme vådområder, stier, broer, udkigstårn og shelter.
  • Genetableringen af Rødding Bæk bliver Røddings bidrag til konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”, der er støttet af Miljøministeriet og følges af Danmarks Radio.