himmel 2000

Oscar Kyhe Clemmensen

Kemi og teknologi, forberedelse til kandidat, Danmarks Tekniske Universitet

Oscar Clemmensen 2019
Kemi og teknologi, forberedelse til kandidat, Danmarks Tekniske Universitet

Oscar Kyhe Clemmensen

Ophold på Nanyang Technical University, Singapore. Mål om en kandidat i bæredygtig energi og på den måde være med til at gøre en forskel i samfundet. Fokus under kandidaten vil være på enten energikonvertering og -lagring eller solenergi.