natur-i-New-Zealand

Louise Pind

Bachelor i Naturressourcer med specialisering i Naturforvaltning, Københavns Universitet

Louise-Pind
Studieophold på University of Otago, New Zealand

Louise Pind

Formålet med opholdet er at lære, hvordan de forvalter deres natur i New Zealand, og hvilke strategier de har ifm. klimatilpasning og bæredygtig naturforvaltning. Jeg er især interesseret i nye landbrugs- og skovbrugsmetoder, som efterligner naturlige processer, skaber mere biodiversitet og er mere skånsomme overfor miljøet. Valget er netop faldet på New Zealand, da deres klima minder en del om det danske, dog har de meget mere vild natur.

Jeg håber derfor på, at kunne bruge meget af min nye viden fra New Zealand i mit fremtidige job i Danmark, som gerne skal omhandle bæredygtig forvaltning til gavn for miljø og biodiversitet i Danmark.  

Rejsebrev september 2023

I foråret 2023 har jeg været på udveksling hos University of Otago i Dunedin, New Zealand. 

Udvekslingen varede et semester og forløb fra februar til juni. På universitetet fulgte jeg fagene ”Ecology of communities and ecosystems”, ”Biology and behaviour of marine vertebrates” og “Māori society”, der udgjorde et fuldtidsstudie. Fagene har været relevante og meget gavnlige for min uddannelse som bachelor i naturressourcer på Københavns universitet.

Jeg har lært meget om natur, naturbevarelse og biodiversitet, samt udforsket nye fagområder, som jeg ikke før har prøvet mig ad med. Den unikke og specielle natur i New Zealand har gjort det til en virkelig lærerig og god oplevelse at have disse fag om natur, hvor vi kunne komme ud og se på smuk og frodig natur, samt lære om naturbevarelse i praksis ved at besøge projekter, der arbejder for naturbevarelse. I min fritid har jeg også været aktiv som frivillig i forskellige grupper med fokus på natur og bæredygtighed, og har lært mange ting om frivilligt arbejde, som jeg tager med mig hjem. 

Derudover har jeg brugt en masse tid ude i den storslåede natur med mine nye venner. Jeg boede i et hus tildelt af universitetet med 5 andre internationale roommates. Det har været en virkelig god og lærerig oplevelse for mig, at møde så mange mennesker, både mine roommates men også studiekammerater, fra mange forskellige lande. Jeg tror på at dette netværk vil gavne mig i fremtiden, og derudover har jeg fået venner for livet. 

Denne udveksling og læringsrejse havde ikke være mulig uden hjælp fra Hedeselskabet, og jeg er meget taknemmelig for støtten og legatet på 12.000 kr, som blev mig tildelt i forbindelse med min udveksling. 

De bedste hilsener
Louise Lægaard Pind