Alexander Noordengraaf rejsebrev 2017 Dige ved polderen

Alexander Noordengraaf

PBA i jordbrugsvirksomhed, studieretning; Jordbrugsbiologi med speciale i Miljø- og Naturforvaltning, Erhvervsakademi Sjælland.

Alexander Noordegraaf2017
PBA i jordbrugsvirksomhed, studieretning; Jordbrugsbiologi med speciale i Miljø- og Naturforvaltning, Erhvervsakademi Sjælland.

Alexander Noordengraaf

Udvekslingsophold til HZ-University of Applied Science, Holland, med henblik på studier i klimaforandringernes globale konsekvenser for vandet i havene og på land.

Alexander Noordegraaf rejsebrev 2017 vandregulerende konstruktion

Rejsebrev fra Alexander Noordegraaf

Kære Hedeselskabet

Så har jeg efterhånden opholdt mig 1 måned i Vlissingen i provinsen Zeeland, som er en del af Nederlandene. Tiden er godt nok fløjet hurtigt afsted, men der er også sket meget. Jeg har lært mange nye mennesker at kende fra hele verden, lært en masse om den hollandske kultur, og jeg er kommet godt i gang med semesteret på HZ University of Applied Sciences.

Her er ligesom i Danmark koldt i disse dage. Men her er ofte skyfrit, hvilket resulterer i, at solen kan give en lille smule varme, glæde samt spektakulære solnedgange over havet, diger og vindmøller.

På HZ følger jeg holdet, som er i gang med en bachelor i Water Management. Holdet er i gang med et kursus med titlen Polder Hydrology, som indeholder fagene: Hydrology i teori og praksis, GIS og Modellering.

Sideløbende med undervisningen arbejder vi i grupper på et skriftligt eksamensprojekt, som skal forsvares mundtligt til april. Projektet går ud på, at vi med hjælp fra teorien fra undervisningen samt egen research skal udarbejde en klimatilpasningsplan for Walcheren, som er det Polder-område, Vlissingen befinder sig i. Det er en enorm praktisk, spændende og kompleks opgave, som virkelig giver et afkast af viden og læring.

For bedre at kunne forstå og få sat billede på området, havde vi en heldagsekskursion, hvor vi var ude og besigtige Walcheren Polder. Dette inkluderede blandt andet besøg hos de vigtigste tekniske anlæg, diger, kanaler, klitter, naturområder samt hos en landmænd, som kunne fortælle om de udfordringer, han allerede nu står overfor.

Jeg glæder mig enormt til den kommende tids læring og til at dele denne viden med jer. Ydermere glæder jeg mig også helt vildt til at komme hjem for at se min familie i Danmark til påske.

De bedste hilsner,

Alexander Noordegraaf

Læs portræt af Alexander Noordengraaf nedenfor

Hvad vil du fremhæve ved din uddannelse?
Det er en fagligt bred uddannelse inden for miljø- og naturforvaltning og rådgivning, samt virksomhedsledelse. Der er to dimensioner – en virksomhedsdel, som handler om ledelse, organisation, innovation og projektledelse, som forbereder os til enten at starte selvstændig virksomhed eller indgå i en virksomhed, for eksempel som projektleder. Den anden del har fokus på biologi og forvaltning. Blandt andet med fag inden for klimatilpasning, naturgenopretning, landskabsøkologi og biologisk stofomsætning. Vi kan selv vælge, hvad vi vil gå i dybden med i semesterprojekterne, og jeg er enormt interesseret i en bæredygtig forvaltning af landskaber, herunder skov-, natur-, by- og landbrugsarealer. Inden jeg valgte denne uddannelse, overvejede jeg at blive skovfoged eller landmand, men jeg er glad for, at jeg her er mere tværfaglig og kan kombinere min interesse for forskellige fag og få en bred faglig forståelse.

Hvad er dine ambitioner for opholdet i Holland?
Jeg håber at få en dybere forståelse for det komplekse fænomen, som klimaforandringer er. Hvilken betydning det har, kommer til at få, og hvordan vi kan løse problemerne konkret – det ser jeg frem til at gå i dybden med. Min ambition er, at jeg får nogle værktøjer og får indblik i teknologier, som jeg målrettet kan bruge i en praktikperiode, der begynder, når jeg kommer hjem fra Holland, samt at jeg kan bruge kvalifikationerne til et spændende job efter endt uddannelse. På sigt syntes jeg, det kunne det være spændende at få et arbejde som også opererer internationalt. Mit ophold er derfor også en perfekt mulighed for at forbedre mine engelskkundskaber. Jeg ser også enormt meget frem til at prøve at læse på et andet universitet.

Hvorfor netop dette universitet?
Det er et af de få steder, som underviser i strategisk klimaplanlægning og -løsninger på så højt niveau og med en så praktisk tilgang. Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget man kan lære på et par måneder, men kurserne er på den anden side så specifikke, at jeg tror på, at jeg får meget ud af det, selvom det er en kort periode. Holland var også oplagt, fordi jeg har hollandske rødder. Jeg har aldrig boet der, og det bliver enormt spændende at leve i Holland og opleve kulturen på nært hold.

Hvorfor dette emne / speciale?
Jeg har fra barnsben haft interesse for vand og oversvømmelser, og jeg har altid været fascineret af Hollands diger og kanaler – og se, hvordan de har bygget landet op og sikret sig mod oversvømmelse. Det er et af de eneste steder, hvor de er så specialiserede inden for dette felt. Men derudover er det ikke svært at få øje på, at der sker en udvikling inden for klimaet. Det er noget, vi skal tage hånd om, og den opgave vil jeg gerne være med til at løfte.