Shelter ved Skærsø

Skøn natur nær Skærsø

Lokal lodsejer i Veerst deler gerne den landskabelige herlighed med turister, genboer og andre lokale beboer. På deres ejendom er der opsat en shelter, bord og bænke, der kan benyttes når området ved en af Danmarks smukkeste søer, Skærsø, skal udforskes.

Det er Mette Pedersen og Mogens Aagaard Jensen, der har fået støtte fra Hedeselskabets medlemspulje til at forfølge mottoet ”Sov i det fri” og dermed ønsket om at dele naturoplevelserne på deres ejendom med andre.

Vi ønsker at berige naturen med lidt plantemangfoldighed, lidt insektmangfoldighed og lidt mere skønhed, at gøre alle forbipasserende lidt gladere og at vide, hvordan vi kan få et stykke fantasiforladt græsområde til at sværme af blomster og sommerfugle.

Mette Pedersen

Arealet er på cirka 1 ha med læhegn og mindre nyplantede klynger af bærbuske, nøddetræer og stier. Fugle- og dyrelivet 

Naturperlen Skærsø
Skærsø er en hedesø beliggende i et fredet område. Søen på16 hektar er en tidligere næringsfattig lobeliesø, opkaldt efter den sjældne og krævende undervandsplante, tvepibet lobelie, som kun trives i næringsfattige, klarvandede søer. 

Øst for søen ligger Nørremose, som er en tidligere højmose, hvorfra tørven stort set blev gravet væk under og lige efter 2. verdenskrig.

Der er mulighed for at vandre ad et stisystem - mest trampesti -  rundt om søen, og der er ca. 2 km. Der er opsat informationstavle og rutebeskrivelse ved parkeringspladsen nord for søen. 

Projektet er støttet med 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje.

Skærsø udsigt til sø
Mette Pedersen og Mogens Aagaard Jensen