MIN-kreative-dannelsespark-dronefoto

Ny skov skal udvide kreativ dannelsespark i Ørum Djurs

MIN Kreative Dannelsespark blev etableret i foråret, og der er allerede planer om en udvidelse af parken med et skovområde. Det projekt har Hedeselskabets medlemspulje støttet.

Den offentlige park ”MIN (Midt I Norddjurs) Kreative Dannelsespark” er beliggende på et højdedrag i den nordlige del af landsbyen Ørum Djurs. Nærmeste naboer er en friskole, en specialskole, en folkeskole og et ”Aktiv Center” med sportsfaciliteter og bibliotek. Parken er det nye samlingspunkt for hele lokalområdet og er derfor med til at skabe et attraktivt lokalsamfund.

Et vigtigt skridt var at skabe en skov i parken, som kan danne ramme for sundheds-og velfærdsfremmende aktiviteter, der kommer til at tage udgangspunkt i naturen. En sti vil komme til at sno sig rundt i et skovlandskab anlagt med fokus på biodiversitet: blandt andet med lysninger, udgåede/væltede træer og mange forskellige træsorter og buske. Langs stien i skoven vil der være stationære QR-koder.

Den første pæl med QR kode er allerede sat i den nyplantede skov. Sjovt nok pegede koden direkte ind til sponsorens hjemmeside, Hedeselskabet.dk. De øvrige skilte opsættes i foråret efter anlæggelse af stierne. 

Dorte Lund, kasserer i Foreningen Alrune, forklarer således:

De skal præsentere skiftende inspirationer, oplysninger og udfordringer som sammen med parkens øvrige elementer: shelters, bålhytte, parkourstativ, dome og amfiteater inviterer til naturoplevelser, udfordrer til dannelsestænkning og appellerer til bevægelse, kreativitet, samvær, sjov, indlevelse og forståelse for både det nære – særligt naturen og det åbne samfund omkring os.

Det er netop Foreningen Alrune der står for anlæg af parken og initiativet til den nye skov. Lokalområdets etablerede foreningsliv: AC Norddjurs, Børnefestivalen, Nr. Djurs Skytteforening og Ørum Aktiv Center er alle repræsenteret i bestyrelsen. Foreningen har sikret stor frivilligbistand til det fysiske arbejde med etableringen af skoven, flere  erhvervsdrivende herunder entreprenører har også givet tilsagn om frivillig assistance i forbindelse
med tilblivelsen bl.a. med anlæg af stisystemet.

 

MIN Kreative Naturpark QR koden afprøves

FORENINGEN ALRUNE

Nick Bang og Dorte Lund fra foreningen Alrune tjekker det første skilt med QR koder i MIN Kreative Dannelsespark i Ørum Djurs.

Foreningen Alrune blev etableret i 2020, som en frivillig forening, der har til formål at etablere og drive MIN Kreative Dannelsespark, der vil danne grobund for sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter, kreative miljøer og oplysnings- og væresteder for alle borgere i alle aldre i Ørum og omegn.