Ebdrup 2000

Ny plads til borgerne i initiativrige Ebdrup

Ebdrup har længe ønsket sig en ny legeplads og petanquebane til byens grønne område. Hedeselskabet har via medlemspuljen støttet projektet, som fik snebolden til at rulle.

Nok er Ebdrup en lille by på Djursland, men virkelysten er stor. Hjertet i byen er den 200 år gamle skole, der har fungeret som forsamlingshus de seneste cirka 60 år. Forsamlingshuset har gennemgået en stor renovering, og nu er turen kommet til det store grønne område ved huset. Området har i mange år ligget lidt øde og uudnyttet hen, så derfor besluttede en gruppe frivillige at sætte gang i et projekt – både til gavn for børnefamilier og ældre i byen. Og den idé har grebet om sig.

- Det begyndte med en idé om at skabe en legeplads og en petanquebane, fordi mange pensionister har lang vej for at komme til at spille petanque, og fordi børnefamilierne også må afsted i bil for at finde den nærmeste legeplads. Men da vi satte gang i det projekt og fik tilsagn om midler fra Hedeselskabets medlemspulje begyndte snebolden at rulle, og næsten hele byen gik sammen om for alvor at udvikle området, så det får endnu mere værdi, fortæller Helle Redke, kasserer for Ebdrup Forsamlingshus.

Det gamle brændeskur blev befriet af buskads og shinet op. Første skridt på vejen til at gøre Ebdrups grønne område til en aktiv plads.

Ebdrup Forsamlingshus er en meget aktiv forening med mange arrangementer for byens borgere, og der er stor tilslutning. Samtidig er det meget frivillige initiativer, der råder, som Helle Redke udtrykker det:

Der er mange landmænd, der har skruet hænderne rigtigt på; en pensionist med et lille savværk, en naturvejleder, it-kyndige og ansatte i jagtforbundet. Så der er masser af frivillige kræfter, der har lyst til at byde sig til. Det har været helt fantastisk at opleve, hvordan folk har haft lyst til at byde ind på dette projekt, som ikke ”bare” bliver en legeplads. 

forsamlingshus Ebdrup750

Midlerne fra Hedeselskabet anvendes til tømmer, der skal bruges til en sti gennem det grønne område og rækker måske også til at plante spiselige frugtbærende træer og buske, som samtidig er læplantning for p-pladsen.

- For enden af det grønne område ligger kirken, og de lokale smutter tit igennem der, så vi fik ideen til at lave en rigtig sti – en slags boardwalk, så folk kan gå fra kirken til forsamlingshuset i deres fine sko i stedet for at køre uden om. Boardwalken bliver samtidig et afsæt for leg og en bænk, som vi kan bruge til de mange fester og forsamlinger, vi har i byen, hvor vi altid har brug for mange siddepladser. Så det bliver både en pæn gangsti, et legeredskab og en bænk, som bliver udgangspunktet for de andre ting, vi laver i det grønne område. Stien kan også ’kobles’ på Naturstyrelsens kløversti, som løber igennem Ebdrup, og så kan vandrere bruge denne sti i stedet for at gå på asfalt. Derfor håber vi også på at få etableret shelter og bålplads, fortæller Helle Redke.

Derudover har frivillige hænder også været i gang med et gammelt brændeskur, som efter planen skulle have været fjernet. Men da det blev befriet fra tilgroet buskads, viste det sig, at der stod et sundt skur, som nu kan anvendes til udeservering fra forsamlingshuset. Og på den måde hersker frivilligheden og kreative ideer, som blev skubbet i gang med uddelingen fra Hedeselskabets medlemspulje. Hedeselskabet uddeler årligt midler til ti projekter, der har det til fælles, at de har en stærk lokal forankring.

Ebdrup stiforløb resultat 800
Støttet af Hedeselskabet - bygget af frivillige

Boardwalk i Ebdrup

Hedeselskabets støtte er anvendt til indkøb af lærketræ, der blev anvendt til et hævet stiforløb gennem det grønne område. Over et par arbejdsweekend i sommeren 2020 blev den nye boardwalk bygget og blev straks taget i brug folk i alle aldre.

Samlingssted Ebdrup 650

FAKTA

Ebdrup er en lille landsby på Djursland. Hjertet i byen er det 200 år gamle forsamlingshus, der før har fungeret som skole. Ved forsamlingshuset er et stort grønt område, som p.t. udelukkende er græsplæne. Der har længe været et stort ønske om at lave en naturlegeplads og petanquebane med overdækket opholdsareal. Det er nu på vej med midler fra Hedeselskabets medlemspulje. 

Besøg hjemmesiden for Ebdrup Forsamlingshus