Frodige Fællesarealer Plantedag

Frodige Fællesskaber omdanner græsplæner til blomsterhav

Mange mennesker lever med lysten til at gå aktivt i gang med at gøre noget konkret, der kan mærkes for natur, biodiversitet og medmennesker. Mange ønsker noget helt konkret de kan gå i gang med i dag, og som kaster noget af sig i morgen, uden at skulle melde sig ind i en forening. Det gør en man noget ved i Dronningmølle.

Projekt Frodige Fællesskaber skaber biodiversitet på et areal i Dronningmølle. Helt konkret går det ud på at forskønne græsstykkerne langs en del af Strandvejen i Dronningmølle. Når projektet står færdigt, vil der om et par år stå danske planter og blomstre langs vejen.

Projektet vil desuden gavne udbredelse af viden og omsorg for naturens betydning, da disse områder kan besøges af skoler og børneinstitutioner, for at opleve blomster og insektliv.

Frodige Fællesskaber, er en selvstændig gren af Netværket Den grønne Dagsorden og Dronningmølle Borgerforening, der med inspiration fra ”Vilde Haver”, gennemfører projektet.  Projekter hviler i øjeblikket i hænderne på de tre ovennævnte parter.

Vi ønsker at berige naturen med lidt plantemangfoldighed, lidt insektmangfoldighed og lidt mere skønhed, at gøre alle forbipasserende lidt gladere og at vide, hvordan vi kan få et stykke fantasiforladt græsområde til at sværme af blomster og sommerfugle.

Maud Margrethe Pedersen
Koordinator i Frodige Fællesskaber.

Gruppen gennemfører det konkrete projekt ved Strandvejens fællesarealer samtidig med at arbejde videre med at skabe et formidlingsforum for alle, der bor ved eller ejer fællesarealer. I dette forum vil der kunne udveksles konkrete metoder til, hvordan man selv kan beplante et område på en smuk, biodivers og biologisk hensigtsmæssig måde, til glæde og gavn for både natur og mennesker.

- Frodige Fællesskaber er således et Hands on-projekt, hvor vi udvikler imens vi asfalterer, siger Maud Margrethe Pedersen.

Hvorfor dette projekt?
Gruppens vision er at skabe frodige fællesskaber, der kan vokse på tværs af de afgrænsede aktionsområder, der er opstået mellem det private håndholdte initiativ, det stats- og kommunale system og de store organiserede aktører.

Mange mennesker lever med lysten til at gå aktivt i gang med at gøre noget konkret, der kan mærkes for natur, biodiversitet og medmennesker. Mange ønsker noget helt konkret de kan gå i gang med i dag, og som kaster noget af sig i morgen, uden at skulle melde sig ind i en forening.

Den 14. maj 2023 blev de første spadestik taget til projektet taget og rammerne til de første kvashegn sat i jorden, som baggrund for blomsterbedene. Senere på måneden er det meningen at frivillige planter op mod 300 forskellige blomsterarter.

Projektet er støttet med 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje.

Frodige FællesArealer - er også frodige fællesskaber

Målgruppen er alle private, grundejerforeninger og kommunale ejere af fællesområder, hvor der i dag blot er græs.

Med Frodige FællesArealer, vil beplantning med hjemmehørende planter, gavne biodiversiteten og være til stor glæde for alle, der færdes omkring disse områder både lokale og turister.

Det vil desuden gavne udbredelse af viden og omsorg for naturens betydning, da disse områder kan besøges af skoler og børneinstitutioner, for at opleve blomster og insektliv.

Vilde blomster af hjemmehørende art
Planter klar til plantning Dronningemølle
Planteaktivitet Dronningemølle